Groei christelijk geloof in Nigeria, maar christenen hebben het zwaar

De groei van het christendom en de verspreiding van het evangelie zijn door de eeuwen heen, bijna zonder uitzondering, onlosmakelijk verbonden geweest met christenvervolging. Hoe sterker de vervolging, hoe meer mensen zich bekeerden tot het christelijke geloof.

Een goed voorbeeld hiervan is de groei van de Kerk in de eerste eeuwen na Christus, toen honderdduizenden christenen in het Colosseum in Rome de dood in werden gejaagd. Een logische gedachte is dat de Romeinen die in het amfitheater getuige waren van de slachting, zeker niet geneigd zouden zijn om zelf ook christen te worden. Toch is het tegendeel waar. Steeds meer Romeinse burgers sloten zich aan bij de christelijke gemeenten die in het geheim in de catacomben bij elkaar kwamen.

Het levende evangelie

Dit is vooral bijzonder als we stilstaan bij het feit dat de eerste christenen het moesten doen zonder een georganiseerde kerk en zonder de Bijbel, die pas vierhonderd jaar later in de huidige vorm beschikbaar kwam. Alle structuren waar de moderne christen op terug kan vallen, bestonden toen dus niet. Het enige wat de eerste christenen hadden was het levende evangelie en de kennis van Jezus Christus, door de brieven die onderling werden uitgewisseld, maar vooral ook door de persoonlijke getuigenissen en de steun die christenen in moeilijke tijden aan elkaar gaven.

Lijsten

Ook vandaag is het principe ‘groei door beproeving’ nog steeds van kracht. Als we de Ranglijst Christenvervolging van Open Doors vergelijken met gebieden waar het christelijke geloof groeit, bijvoorbeeld vanuit het onderzoek dat dit jaar door de theologische opleidingsschool Gordon Conwell uit Engeland werd gepubliceerd, blijkt dat het christelijk geloof vooral in Azië, Afrika en het Midden-Oosten groeit. Dit ligt in lijn met de prognose die zij in 2013 publiceerden. In deze lijst komen we veel landen tegen waar Jubilee Campaign door de jaren heen uitvoerig over heeft gerapporteerd met betrekking tot christenvervolging. Prominent op nummer 1 staat Nepal, waar wij momenteel campagne voeren tegen het besluit van de Hindoeïstische regering om ‘evangeliseren’ strafbaar te stellen en waar we ons inzetten voor Pastor Keshav die is veroordeeld tot een lange gevangenisstraf vanwege zijn werk als evangelist.

China

China, een communistisch land waar christenen structureel worden vervolgd, staat nummer 2 op de lijst. Naar schatting zijn op dit moment ruim honderd miljoen Chinezen christen geworden en het is de verwachting dat China in de komende decennia het ‘christelijkste land’ ter wereld gaat worden. Hoewel de communistische partij nog steeds met harde hand regeert en het leeuwendeel van de christenen, net als in het oude Rome, in huisgemeenten bij elkaar komt, is de maatschappelijke invloed van het christendom niet te stoppen.

Groei christelijk geloof in Midden-Oosten

Wat echter vooral opvalt, is het aantal islamitische landen in het Midden-Oosten waar het christelijk geloof het sterkst groeit. Nepal en China worden in de lijst opgevolgd door de Verenigde Arabische Emiraten, Saoedi-Arabië, Qatar en Oman, maar ook diverse Afrikaanse landen zoals Benin, Burkina Faso, Zuid-Soedan, Mali en Guinea ontkomen niet aan de explosieve groei van het christelijke geloof.

Noord-Nigeria

Jubilee Campaign zet zich al heel lang in voor de vervolgde christenen in noord-Nigeria. Bij de Verenigde Naties hebben wij campagne gevoerd om de islamitische Boko Haram op de terreurlijst te krijgen en in de afgelopen jaren hebben wij doorlopend het geweld door de Fulani extremisten bij de Internationale gemeenschap aan de kaak gesteld. De statistieken zijn schrikbarend. Vier miljoen mensen hebben het geweld moeten ontvluchten en proberen elders in Nigeria in vluchtelingenkampen te overleven.

Elkaar in moeilijke tijden steunen en opvangen

Wat vaak over het hoofd wordt gezien is het feit dat veel moslims in noord-Nigeria het aanhoudende geweld spuugzat zijn. Terwijl ze binnen hun eigen gemeenschap doorlopend worden geconfronteerd met haat, onderdrukking en geweld, zien ze juist dat christenen elkaar in moeilijke tijden steunen en opvangen. De kracht van het licht is het sterkst als de duisternis groot is. Zo ook in het noorden van Nigeria waar steeds meer moslims besluiten om christen worden.

Sharia-wet

Naast de nationale wetgeving is in het noorden van Nigeria ook de sharia-wet van kracht die stelt dat een ‘afvallige’ de doodstraf verdient. In veel islamitische landen kunnen de geestelijke leiders rekenen op de medewerking van politie en justitie om de sharia-wetten te handhaven. De christelijke staten in het zuiden van Nigeria hebben bij de nationale politiek en de rechtspraak echter voldoende invloed om een directe betrokkenheid van de overheid bij de implementering van islamitische regels tegen te houden. Moslims in het noorden die zich bekeren tot het christendom kunnen echter wel rekenen op een keiharde afstraffing door de omgeving en de lokale overheden.

Aansluiting

Voor deze bekeerlingen is vluchten dan in veel gevallen de enige optie. ‘Normale’ christenen die te maken hebben met vervolging, kunnen in de regel rekenen op de steun van hun kerk en hun omgeving. Voor iemand met een islamitische achtergrond is het echter moeilijk om aansluiting te vinden bij de christelijke cultuur en gemeenschap. Moslims die christen worden, komen dus na hun bekering tussen wal en schip terecht. Door hun bekering krijgen ze onmiddellijk te maken met vervolging en geweld. Aan de andere kant kunnen ze echter nog niet rekenen op steun van de christelijke gemeenschap omdat het wantrouwen tegen moslims groot is.

Na hun bekering ‘deprogrammeren’

Bij de meeste kerken en christelijke organisaties is er weinig kennis en ervaring om de groeiende stroom christenen met een islamitische achtergrond op een goede manier op te vangen en te begeleiden. Moslims hebben al van jongs af aan te maken met een diepgaande indoctrinatie. Het is daarom belangrijk dat ze de gelegenheid krijgen om zich na hun bekering te ‘deprogrammeren’ en zich in alle rust af te zonderen om de Bijbel te bestuderen en zich samen met andere ‘lotgenoten’ voor te bereiden op een nieuw leven.

Stefanos Foundation

Jubilee Campaign werkt samen met Stefanos Foundation die zich nu al meer dan vijfentwintig jaar onder andere bezighoudt met traumaverwerking voor christenen die slachtoffer zijn geworden van extreem geweld. Oprichter en kartrekker Mark Lipdo heeft zich nu het lot aangetrokken van moslims uit het noorden die christen zijn geworden en naar Plateau State in het midden van Nigeria zijn gevlucht.

Transformatieproces

De oud-gouverneur van deze staat heeft het voor elkaar gekregen om een groot gebouw ter beschikking te stellen voor de opvang en de begeleiding van deze ‘nieuwe christenen’. Het is eigenlijk een bouwval zonder deuren en ramen. Geld om het pand op te knappen is er niet, maar het team van Stefanos heeft toch besloten om de hand aan de ploeg te slaan en onder de werknaam ‘Convert Care Project’ (Zorg voor bekeerlingen project) gewoon maar te beginnen.

Levensveranderend transformatieproces

In Afrika kom je met wat plastic en plakband al een heel eind. En wie heeft stoelen nodig als je ook op bakstenen kunt zitten… toch? Belangrijk is dat de deelnemers de kans krijgen om zich over te geven aan een levensveranderend transformatieproces. Jubilee Campaign wil dit initiatief graag blijven steunen. Wij nodigen u uit om mee te bidden voor onze broers en zussen in Nigeria die het moeilijk hebben en vervolgd worden.

Een korte video over ‘Convert Care Project’ kan hier bekeken worden:

Auteur: Jubilee Campaign nieuwsbrief
Beeld: Videostill Convert Care Project
Web: www.jubileecampaign.nl

Christelijk Nieuws
ChristelijkNieuws.nl maakt gebruik van cookies