Gods lof in de schepping

Column – Begin oktober is de natuur merkbaar stiller geworden. De vogels zingen niet meer uit volle borst, de aantallen insecten op de laatste bloemen zijn beduidend minder en toch is het alsof de natuur nog een keer diep ademhaalt als ze ons het warme kleurenpalet van de herfstbloemen presenteert, die nog een laatste keer uitbundig bloeien voor de winter.

De eerste bladeren beginnen geel te kleuren en kondigen de komst van de winter aan. De natuur komt langzaam tot rust om de winter, de onherbergzame tijd van het jaar, in “energiebesparende modus” te overleven.

Melancholisch

Deze stille, donkere tijd met zijn korte dagen maakt me altijd een beetje melancholisch en ik verlang nu al naar de tijd dat de dagen weer langer worden en het leven weer lijkt te ontwaken.

Nu is ook de tijd dat ik me afvraag waar de lente en de zomer zijn gebleven – het lijkt alsof de lente voor de deur stond, maar een blik uit het raam vertelt me iets anders. Nu komen de herinneringen aan de lente weer tot leven, bijvoorbeeld aan de kleine karekiet (= Rietzanger), die vorig jaar zo vrolijk zat te zingen op een droge fruitstandaard, op de foto gezet werd en dit keer niet met zijn kop in het onkruid van de oever verdween.

Van dag tot dag

Er staan twee verzen in Psalm 96 waar ik aan moest denken toen ik de foto hierboven zag: “Zing voor de HEERE, loof Zijn Naam, breng de boodschap van Zijn heil van dag tot dag … Laat het veld van vreugde opspringen met al wat erin is…” (vers 2 + 12a)

Vers 2 is zeker in de eerste plaats op ons mensen van toepassing, want als we aan Gods genade en barmhartigheid denken, rest ons eigenlijk maar één ding: God, onze Vader, met heel ons hart danken voor Zijn onbegrijpelijke plan voor onze verlossing. Resoneert er nog steeds iets in ons hart als we denken aan Gods onbegrijpelijke verlossingsplan? Wat beweegt me als ik in een kerkdienst zit en wat geeft me het gevoel dat de Heer Jezus en Zijn en onze Vader in de hemel almachtig zijn? Is het alleen de groove van het muziekteam of zijn het de teksten van de liederen, de gebeden en wat er uit de Bijbel wordt voorgelezen die onze harten en emoties beroeren als we nadenken over de onbegrijpelijk grote liefde en barmhartigheid van God?

Opnieuw leren kijken

Maar ik ben er ook van overtuigd dat de schepping ons ertoe kan brengen God met heel ons hart te loven en te danken! We moeten gewoon opnieuw leren kijken in de velden en bossen!
En het is ook de moeite waard om bijvoorbeeld goed te luisteren als gelovige wetenschappers ons de wonderen van de schepping uitleggen!

Duizenden kilometers

Beseffen we tot welke ongelooflijke prestaties God zelfs kleine vogels in staat stelt? Dat er vogels zijn die twee keer per jaar duizenden kilometers afleggen tussen hun broedgebied en hun winterverblijf?
De jongste recordhouder is een jonge, vijf maanden oude grutto (Rosse Grutto), die op 13 oktober 2022 opsteeg uit Alaska en op 25 oktober 2022 landde in Tasmanië. In een non-stop vlucht legde hij 13.560 km af in 11 dagen en één uur!

Wonderen van de schepping

Zelfs in het rustige seizoen dat voor ons ligt, kunnen we de wonderen van de schepping niet over het hoofd zien! Elke knop aan een boom of struik is als een belofte van God dat er na de komende winter een nieuwe lente op ons wacht. Bij sommige struiken, zoals de rododendron of de camelia, verraadt de vorm van de knoppen al of het bloemknoppen of bladknoppen zijn.

Zelfs de droge kruiden van vaste planten, in de tuin of buiten in de natuur, dienen als winterverblijf voor veel insecten, dus het is goed om de tuin ook in de winter een beetje “rommelig” te houden. De droge kruiden zijn ook erg mooi om naar te kijken als ze bedekt zijn met rijp. Over rijp gesproken – kijk er eens goed naar, misschien zelfs met een vergrootglas, en bewonder de vele verschillende vormen van de ijskristallen.
Oh, er is zoveel meer dat de grootheid van God in de schepping verkondigt.

Lente

En dan komt op een gegeven moment de lente, de vogels beginnen weer te zingen, eerst aarzelend, maar dan uit volle borst en overal in de tuin breekt de lente los: wat een schoonheid en wat een rijkdom heeft God ons toevertrouwd.

Twee manieren

Terwijl ik dit schrijf, komt het bij me op dat wij christenen elke dag van het jaar reden en aanleiding hebben om onze Heer en Redder op twee manieren te prijzen en te danken: Ten eerste wanneer we nadenken over het wonder van Golgotha, dat verloren zondaars wil en kan veranderen in geliefde kinderen van God. En ook de schepping getuigt elke dag van het jaar van de wijsheid en liefde van onze Schepper.

Kortom: we hebben genoeg reden en aanleiding om onze God elke dag met heel ons hart te loven en te danken, en de schepping doet dat al op haar eigen manier.

Lars Krüger

Lars Krüger woont samen met zijn vrouw in Duitsland en is een groot liefhebber van de natuur. Hij is actief in de plaatselijke evangelische gemeente. Regelmatig is Lars met zijn fotocamera te vinden in de natuurgebieden rond zijn woonplaats. Voor christelijknieuws.nl schrijft hij over zijn belevenissen en ervaringen en trekt hij mooie parallellen met gedachten uit de Bijbel. Vertaling artikel: redactie christelijknieuws.nl

Christelijk Nieuws
ChristelijkNieuws.nl maakt gebruik van cookies