Kota Amagnami in Togo raakte teleurgesteld in de kerk

Kota Amagnami moest betalen voor pastorale zorg die haar als arme weduwe niets opleverde. Ze raakte daardoor teleurgesteld in de kerk. Verbitterd zit ze tegenover me, Kota Amagnomi. Moeder van 11 kinderen en alweer 9 jaar weduwe. Ik ontmoet haar in een kerkgebouwtje ergens op het platteland van Togo. Waarom Kota zo verbitterd is? Omdat de kerk waartoe ze behoorde haar een beter leven beloofde maar dat niet waarmaakte.

Een beter bestaan! Daar had ze als moeder van negen wel oren naar. Na de dood van haar man kon ze door brandhout te verkopen en kippen te houden de boel net draaiende houden. Totdat hernia haar lichaam binnendrong en ze dat werk nog enkel met veel pijn kon doen. En toen was daar een rondreizende prediker. „Kom naar mijn kerk”, fluisterde hij, „en ik ga zorgen dat alles beter wordt.” Na een paar weken zat ze onder zijn gehoor. Of het ook beter met haar ging?

Geef eerst een deel van je geld

Iedere keer als het tot een pastoraal gesprek kwam, en Kota haar zorgen deelde, klonk het: Geef eerst een deel van je geld. „Steeds was ’t hetzelfde liedje”, zegt Kota, „en werd ik onder druk gezet. Geef, geef was de enige boodschap die ik van de voorganger hoorde.” Ik zie Kota’s ogen vochtig worden, haar stem is gespannen. „En daardoor werd ik steeds armer.”

Eerst geven (aan de man op de voorgrond), dan ontvangen, is ook de regel in de diensten van „profeet” Isaac da Silveira. Dat ontvangen bestaat dan uit handwassing met „heilig water” van de profeet zelf (zichtbaar op de achtergrond). Beeld Jaco Klamer

Teleurgesteld is in de kerk

Kota is niet de enige die door dit type prediking en pastoraat teleurgesteld is in de kerk. Een surrogaatevangelie is het waarin genade is ingeruild voor een boodschap van „eerst betalen.” Waarin zorg voor de armen plaatsmaakt voor uitbuiting. Hoe zulke predikers tewerk gaan zag ik tijdens een dienst van „profeet” Isaac da Silveira in Lomé. Tegen betaling giet Da Silveira „helend water” uit over de handen van zijn volgelingen. Hiernaast ziet u hem op de achtergrond bezig. Let vooral op de man op de voorgrond. Die met een enorme collectezak de regels van ’het spel’ uitlegt.

NET Foundation in Togo

Met de vijf opleidingscentra voor predikers die NET Foundation in Togo wil opzetten (en die wij met de RD-actie steunen), hebben de initiatiefnemers ook dit welvaartsevangelie op het oog. Juist vanwege ondermaatse Bijbelkennis kan immers deze prediking ontstaan en slachtoffers blijven maken. Wat ook in de cursus zit? Hoe een gemeente zorg draagt voor elkaar, en voor weduwen en armen in het bijzonder. Door dingen met elkaar te delen en voor elkaar te doen. Moeder Kota zou er maar wát mee geholpen zijn.

Lees meer hierover: RD-actie
Web: www.rd.nl
Beeld: Jaco Klamer

Christelijk Nieuws
ChristelijkNieuws.nl maakt gebruik van cookies