De zegeningen van Psalm 103

Column – Door ziekte was ik niet in staat na de maaltijd een gedeelte uit de Bijbel te lezen. Onze oudste zoon, die op die dag bij ons aan tafel was aangeschoven,  nam dit van mij over en koos voor Psalm 103. Daarin staat immers dat God onze ziekten geneest. Maar er staat nog zoveel meer.

Keer op keer herlezen

Tijdens het lezen sprak deze psalm mij al aan. Daarna heb ik hem een aantal keren voor mijzelf herlezen. Wat een juweel! Hoe bijzonder wordt onze God in deze psalm voor ons geschilderd. Zijn bijzondere karaktereigenschappen komen in de schijnwerper te staan. Bijvoorbeeld ook die bekende woorden “Barmhartig en genadig is de Heere, geduldig en rijk aan goedertierenheid”.  Maar nog zoveel meer.

Alle zegeningen

Aanvankelijk was ik van plan alle zegeningen uit Psalm 103 in deze column te vermelden, Maar dat komt haast neer op het overschrijven van de psalm. Hij bestaat min of meer uitsluitend uit een opsomming van zegeningen. En overschrijven van een psalm is ook niet de bedoeling van het schrijven van een column. Vandaar dat ik je verzoek nu even te stoppen met het lezen van deze column en over te stappen op het lezen van Psalm 103.

Voorbehoud

Ben jij nu ook zo onder de indruk gekomen van de vele zegeningen die hier worden opgesomd? Nadat ik de psalm enkele malen had gelezen viel mij echter nog wat anders op. Tot driemaal toe wordt er een voorbehoud gemaakt. Het gaat hierbij om de woorden ‘over wie Hem vrezen’. Vrezen heeft hier te betekenis van eerbied/ontzag hebben voor God. Deze woorden komen voor in de volgende verzen:

Vers11: Want zo hoog de hemel is boven de aarde, zo is Zijn goedertierenheid machtig over wie Hem vrezen.

Vers 13: Zoals een vader zich ontfermt over zijn kinderen, zo ontfermt de Heere Zich over wie Hem vrezen.

Vers 17: Maar de goedertierenheid van de Heere is van eeuwigheid en tot eeuwigheid over wie Hem vrezen.

Mag ik het zo zeggen? De zegeningen van Psalm 103 zijn voor een select publiek, te weten voor de gelovigen die eerbied en ontzag voor God hebben. Voor wie God niet uitsluitend een liefdevolle Vader is, maar ook heilig. Die geëerd wil/moet worden.

Voor mij was het een belangrijke les.

Voor jou ook?

Willem van Leiden

Christelijk Nieuws
ChristelijkNieuws.nl maakt gebruik van cookies