Hoe kan ik dat nou weten

Column – Het is al heel wat jaren geleden, maar ik kan me een deel van het interview nog steeds herinneren. Aan passanten werd gevraagd wat Pasen voor hen betekent. De antwoorden waren heel divers. De vraag werd ook gesteld aan een knul van een jaar of 10. Zijn antwoord zal ik niet snel vergeten: “Hoe kan ik dat nou weten, dat heeft mijn vader me nooit verteld.”

Verzuim

Goud eerlijk vind ik het antwoord, maar ook pijnlijk. Hij zegt als het ware “Reken het mij niet aan. Ik kan er niets aan doen. Het verzuim ligt bij mijn vader.” Hoeveel vaders (en moeders) zullen er in Nederland zijn die geen weet hebben van de oorsprong van Pasen en dus niet in staat zijn hun kinderen hierover te vertellen? Dat komt misschien wel omdat hun ouders wellicht ook wel met een mond vol tanden hadden gestaan als hiernaar werd gevraagd.

Wat betekent deze dienst voor u

Daarom is het doorvertellen van de bijbelse geschiedenis en van de heilsfeiten zo belangrijk. Is het daarom dat de Heere God aan Mozes de opdracht gaf, nadat Hij hem had verteld hoe het Paasfeest moet worden gevierd, aan het volk ook het volgende voor te houden: “En het zal gebeuren, als uw kinderen tegen u zullen zeggen: Wat betekent deze dienst voor u? dan u moet zeggen: Dit is een Paasoffer voor de Heere, die in Egypte de huizen van de Israëlieten voorbijging toen Hij de Egyptenaren trof en onze huizen bevrijdde.” (Exodus 12:26,27)

Christus ons Paaslam

Mede tegen de achtergrond van deze geschiedenis herdenken de christenen op Goede Vrijdag de kruisiging van de Heere Jezus. In 1 Korinthe 5:7 lezen we hierover de volgende woorden; “want ook ons Paaslam is voor ons geslacht: Christus.” Maar Zijn dood was niet het einde. Na 3 dagen stond Hij op uit het graf en is Hij aan vele honderden personen verschenen (zie in dit verband 1 Korinthe 15, de verzen 8 tot en met 15). De opstanding van Christus herdenken de christenen tijdens Pasen.

Wat betekent Pasen voor jou

Als iemand vanaf nu aan jou vraagt ‘Wat betekent Pasen’ dan kan je het antwoord geven. Maar kan je ook het antwoord geven op de vraag “Wat betekent deze dienst voor jou?” oftewel “Wat betekent Pasen voor jou tegen de achtergrond van het lijden, het sterven en de opstanding van de Heere Jezus?”

Auteur: Willem van Leiden
Foto: © Henk-Jan Oudenampsen

Christelijk Nieuws
ChristelijkNieuws.nl maakt gebruik van cookies