TWR: Steeds meer Russen zoeken antwoorden op levensvragen

Niemand kon er de afgelopen jaren omheen: Rusland was en is vaak in het nieuws en veel Nederlanders hebben een duidelijke mening over wat er gebeurt. Maar wat weten we eigenlijk over de mensen die in dit enorme land leven? TWR (Trans World Radio) ziet alvast een opvallende trend. Er is namelijk een toegenomen zoektocht naar antwoorden op zingevingsvragen.

De programma’s van drie minuten, die via seculiere FM-zenders worden uitgezonden, krijgen veel respons. Het blijkt dat er juist in deze tijd behoefte is aan troost en bemoediging vanuit het Woord. Daarom gaat TWR ermee door dat te bieden, ook nu, juist nu en juist daar.

De ontwikkeling en groei van Pure Wave

Acht jaar geleden lanceerde het TWR-team in Rusland de website Pure Wave met een bijbehorende app. Sinds die tijd hebben de ontwikkelingen niet stilgestaan. Zo is aan de app de mogelijkheid toegevoegd om met elkaar te communiceren.

Luisteraars kunnen hierdoor op een eenvoudige manier in contact komen met de programmakers om vragen te stellen over de uitzendingen. Ook komen er regelmatig bemoedigende berichten van luisteraars binnen. Zo schreef Larissa*: ‘Ik hou van Pure Wave en luister altijd naar deze zender op het werk. Zo krijgen mijn niet-gelovige collega’s er ook iets van mee!’
Via deze website met bijbehorende app worden dagelijks vele Russen bereikt met het Evangelie. Iets wat niet vanzelfsprekend is in dit enorme land! (* = niet de echte naam.)

Ruim 30 podcasts

Op de website purewave.ru staan inmiddels ruim 30 podcasts. Deze zijn met name bedoeld om christenen te bemoedigen. Speciaal voor niet-christenen wordt binnenkort een nieuw online radiostation gelanceerd, namelijk Radio Moloko (radio melk).

Officiële godsdienstvrijheid, maar steeds meer wettelijke beperkingen

Hoewel er officieel godsdienstvrijheid heerst, blijkt in de praktijk dat vooral de Russich-orthodoxe kerk vrijheid heeft. Bovendien heeft deze kerk de macht om te beslissen welke andere religies officieel geregistreerd kunnen worden. Dankzij deze Russisch-orthodoxe invloed zijn sommige religies in Rusland inmiddels verboden en hebben meerdere protestantse kerken en de katholieke kerk grote problemen om zich te kunnen registreren.

Straatevangelisatie is verboden

Sinds 2016 is een antiterrorismewet van kracht waarin is vastgelegd dat godsdienstige bijeenkomsten alleen georganiseerd mogen worden in officiële gebedshuizen die door de staat zijn erkend. Straatevangelisatie is verboden, net als diensten bij iemand thuis en het verspreiden van geloofsboeken en -flyers. Wie wordt betrapt op het overtreden van deze regels, kan een boete krijgen van honderden euro’s.

In 2021 werden de regels verder aangescherpt. De nieuwe wetgeving stelt de regering in staat toezicht te houden op de opleiding van predikanten, op vieringen en op missionaire en andere activiteiten. Ook kan de overheid activiteiten met betrekking tot aanbidding, religieuze vieringen en het uitvoeren van missionaire of onderwijstaken wel of niet goedkeuren. Daarom controleren twee juristen vooraf de inhoud van iedere uitzending. Zo wil TWR voorkomen dat een uitzending negatieve gevolgen zou kunnen hebben voor het werk in Rusland.

Drie minuten om het Evangelie te delen

In Siberië heeft TWR op verschillende seculiere FM-zenders dagelijks drie minuten zendtijd. Hierdoor heeft het team iedere dag opnieuw de kans om ongelovigen met het Evangelie te bereiken… Maar het is ook iedere dag de uitdaging om dit in slechts drie minuten te doen. Elke seconde telt! De programma’s: Zo gezegd, Zo gedaan, Kruispunt, De Bijbel in deze Tijd en Geen Nutteloze Vragen zijn met name op jongeren gericht. Daarnaast is er het programma Voor een Vrouw. Deze programma’s worden ook online uitgezonden, via de internetzender Pure Wave.

Speciale aandacht voor ouderen

Veel Russen zijn bang om oud te worden, omdat ouderdom voor hen gelijk staat aan afhankelijkheid, armoede, eenzaamheid, en niet meer nodig zijn. Ouderen worstelen vaak met ziekte, lange wachtlijsten voor medische behandelingen, armoede en eenzaamheid. Het komt voor dat een ambulance een oudere niet wil ophalen, omdat men denkt: “Het is tijd voor ze om te sterven, ze hebben lang genoeg geleefd.”
Zilveren Jaren is daarom speciaal ontwikkeld om ouderen te bemoedigen en hen aan te sporen hun wijsheid te delen met het nageslacht. Twee dames van in de zeventig behandelen in dit programma onderwerpen die met het ouder worden te maken hebben. De laatste jaren ziet TWR dat steeds meer ouderen de weg naar internet hebben gevonden en dus digitaal luisteren. Omdat het team ervan uitgaat dat er ook nog ouderen zijn die via radio luisteren, wordt het programma zowel via internet als via de middengolf uitgezonden.

Help mee… zodat we ook in Rusland de boodschap van Hoop kunnen blijven verspreiden!

€ 25,- U maakt 1 minuut uitzenden via FM mogelijk; € 75,- U maakt een programma van 3 minuten via FM mogelijk; € 135,- U maakt een uitzending van Zilveren Jaren mogelijk.
Steunen: Gift overmaken

Iedere donatie is van waarde.
Stort uw gift o.v.v. Troost en bemoediging op: IBAN NL75 INGB 0000 7723 42.

Web: www.twr.nl
Beeld: © Henk-Jan Oudenampsen
Steunen: Gift overmaken

Christelijk Nieuws
ChristelijkNieuws.nl maakt gebruik van cookies