Naam
Omschrijving
Plaats
Website
MAF Nederland
MAF vliegt voor meer dan 2.000 kerken en (hulp)organisaties met 130 MAF-vliegtuigen wereldwijd. “Samen hebben we al jaren het verlangen om mensen te helpen die in moeilijke omstandigheden leven, maar vooral ook om ons in te zetten voor de verspreiding van het Evangelie.”
Twello