MENU
10 dagen bidden tussen Hemelvaart en Pinksteren

10 dagen bidden tussen Hemelvaart en Pinksteren

25 mei

De IZB, Alpha Nederland en 24-7 Prayer NL sluiten zich aan bij Thy Kingdom Come. Deze wereldwijde beweging roept christenen op om tussen Hemelvaart en Pinksteren te bidden voor mensen in hun omgeving die God niet kennen.

Bidden voor vijf mensen
Een ieder die wil kan meedoen aan Thy Kingdom Come (‘Uw Koninkrijk kome’) door in de periode tussen Hemelvaart en Pinksteren gebedsmomenten te houden. Het gebed om de komst van Gods Koninkrijk en de vernieuwing van mensenlevens door de Heilige Geest staat hierbij centraal. Deelnemers worden opgeroepen om heel concreet voor vijf mensen in zijn of haar omgeving te bidden.

Omhoog kijken met verwachting
Jan van Luik, IZB: ‘Het mooiste dat je als christenen voor iemand in je omgeving kunt doen, is voor
die persoon te bidden. Als we bidden, doen we dat met het oog op het Koninkrijk van God. Juist deze periode tussen Hemelvaart en Pinksteren is een mooi moment om omhoog te kijken in de verwachting dat Jezus onze zaak bepleit in de hemel. Het is een periode om uit te zien naar het werk van de Heilige Geest die ons leven vernieuwt en Jezus’ Koninkrijk bouwt.’

Beschikbare materialen
Het IZB stelt de vertaling van het Thy Kingdom Come gebedsdagboek, geschreven door aartsbisschop Justin Welby, gratis beschikbaar als download op de website. Het gebedsdagboek bestaat uit een dagelijkse overdenking en een gebedspunt en is heel geschikt voor gebedsbijeenkomsten in kerken. Er is ook een voorbeeldliturgie beschikbaar en een boekenlegger waarop vijf namen geschreven kunnen worden. Wie liever thuis bidt en de dagelijkse overdenkingen en gebedspunten via de mail wil ontvangen, kan zich inschrijven via de website van Alpha Nederland. Ook organiseert Alpha Nederland een startevenement op Hemelvaartsdag in Motion Church Utrecht met de muzikale medewerking van het Adem Project.

Krachtig getuigenis
Tanya Drop, 24-Prayer NL: ‘In navolging van de eerste leerlingen van Jezus bidden we gedurende tien dagen dat Gods koninkrijk zich spoedig zal vestigen op deze aarde. We doen mee aan Thy Kingdom Come om onze relatie met Christus te verdiepen, vervuld te worden met de Heilige Geest en zo een krachtig getuigenis te kunnen afleggen aan onze naasten en onze wereld.’

Wereldwijde beweging
Nederland is een van de 172 landen die meedoet aan Thy Kingdom Come. Jaïr Sagström, Alpha Nederland: ‘Na Jezus’ Hemelvaart richtten de leerlingen zich heel actief tot God om de vervulling van Zijn belofte en de komst van de Heilige Geest. Ook nu gaat er kracht van uit als we wereldwijd met zoveel christenen tegelijkertijd in eenheid en met verwachting bidden.’

Datum: 25 mei 2022
Auteur: Alpha Nederland
Foto: Alpha Nederland
Website: http://www.alphanederland.org/thykingdomcome

Dit artikel delen:

Meer nieuws:

Profeten
06 jan

Profeten meer