Meer hulp voor Albanie

Kom over en help start noodhulp voor overstroming Albanië

Kom over en help start noodhulp in het door overstroming getroffen gebied in Albanië. Door enorme regenval en gebrekkige infrastructuur is een gebied van 14.000 hectare voor de tweede keer dit jaar overstroomd.

De stad Shkoder en 67 omliggende dorpen zijn zwaar getroffen door het water. Duizenden huizen staan onder water en zijn op dit moment onbewoonbaar. Ruim 16.000 mensen zijn geëvacueerd met behulp van het leger. De overstroming heeft veel meer schade aangericht dan de overstroming in januari van dit jaar. Toen werden 7.000 mensen geëvacueerd.

Kom over en help werkt samen met de ontwikkelingsorganisatie Lidia Christian Foundation (LCF) en de christelijk gemeente in Shkoder. In overleg met de lokale overheid worden 1.500 mensen dagelijks geholpen die in enkele schoolgebouwen zijn ondergebracht. Bimi Bajrami, directeur van LCF, zegt dat de 300 families die ze in januari konden helpen nu nog niet bereikt zijn vanwege het hoge water. Zij zijn al zeven dagen verstoken van hulp. Vandaag wordt een nieuwe poging ondernomen deze groep te bereiken. 

Er dreigt gevaar voor ziekten vanwege de dode dieren die ronddrijven en het gebrek aan schoon water. Er is dringend behoefte aan waterfilters, voedsel, kleding, dekens, medicijnen, zeep en pampers voor kinderen en ouderen. In januari van dit jaar heeft Kom over en help ook noodhulp verleend. De arme bevolking is nu opnieuw overrompeld door een veel omvangrijker overstroming. Na de periode van noodhulp zal structurele hulp nodig zijn voor wederopbouw van kapotte huizen en het verkrijgen van de meest noodzakelijk huisraad.

11-12-2010
Hulpverlening
https://www.komoverenhelp.nl

Christelijk Nieuws
ChristelijkNieuws.nl maakt gebruik van cookies