New Wine: Elkaar tot zegen zijn in verbondenheid en eenheid

New Wine Nederland organiseert deze week de traditionele Zomerconferentie met als thema ‘Eenheid’. Zoals elk jaar wordt de conferentie gehouden op het festivalterrein van Walibi Holland, Spijkweg 30 in Biddinghuizen. Zo’n vijfduizend christenen – jong en oud – met verschillende kerkelijke achtergronden komen hier samen.

Fris en jong

New Wine pakt dit jaar iets groter uit, maar de organisatie wil ondanks de groei toch de nadruk leggen op kleinschaligheid. Er is een mooi overzichtelijk conferentieterrein opgebouwd. Veel onderdelen in het programma zijn kleinschalig opgezet en het geheel oogt fris en jong. Er is aandacht besteed aan de details. En dit is waar de stichting New Wine vooral naar streeft: Geestelijke vernieuwing van de kerken in Nederland: ‘We verwachten het van de Heilige Geest, die gegeven is om Christus in onze wereld zichtbaar te maken.’

Jan-Maarten Goedhart

Over het thema ‘Eenheid’ zegt Jan-Maarten Goedhart (voorzitter van New Wine): ‘Eenheid is ook verbondenheid en het tegenovergestelde daarvan is verdeeldheid. Een samenleving die verdeeld is, die in groepen uiteenvalt. Een kerk die verdeeld is. Onderling wantrouwen. Ik hoop dat deze conferentie, waarin we met christenen uit zoveel verschillende kerken bij elkaar zijn, een krachtig getuigenis van eenheid zal zijn. Eenheid is ook heelheid, en het tegenovergestelde daarvan is gebrokenheid. Dat kan ook een realiteit zijn, die je misschien meebrengt naar New Wine. Een gebroken relatie, een gebroken gezin, een gebroken hart. Pijn en verdriet. Ik bid dat je iets van heling, genezing en troost mag ervaren.’

Groei en kleinschaligheid

Wat de organisatie de afgelopen jaar regelmatig heeft gehoord van deelnemers, is de wens om de Zomerconferentie niet te groot te laten worden. Vooralsnog is besloten om de huidige velden op Walibi als limiet te hanteren. En dan komt wellicht het moment dat men moet zeggen dat het maximum is bereikt en er geen nieuwe aanmeldingen meer mogelijk zijn.

Het kinder- en jongerenprogramma waren vorig jaar al erg vol. Hierdoor wordt het steeds moeilijker om goede kwaliteit en sociale veiligheid te kunnen blijven bieden. Zeker ook door het grote aantal (niet te plannen) daggasten met kinderen en jongeren is dat extra lastig. Men heeft daarom besloten dat ook de daggasten zich vooraf dienen aan te melden. Alleen op deze manier krijgt men een beeld van de aantallen die verwacht kunnen worden. Het kan dus volgend jaar voorkomen dat het aantal kinderen of jongeren het maximum bereikt, waardoor men genoodzaakt is geen nieuwe aanmeldingen meer toe te staan en dus te zeggen: ‘Sorry, we zitten vol.’

Eenheid

In de Bijbel draait alles om eenheid. Eén met God de Vader. Dat lezen we al direct in Genesis 1:26: ‘En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis.’ En vervolgens bracht God de mens tot leven door Zijn adem in hem te blazen. God heeft ons geschapen naar Zijn beeld en Zichzelf in ons gelegd door Zijn adem. Daarmee ontstond een bijzondere eenheid. We weten hoe God daarover dacht: het was zeer goed!

Hieruit spreekt het diepe verlangen van God dat we één zijn met Hem, want zo heeft Hij het bedoeld. In dat verlangen naar éénheid wordt het karakter van God zichtbaar: Hij is een God van relatie. En omdat we geschapen zijn naar Zijn beeld, zijn ook wij mensen van relatie. We hebben elkaar nodig om het beeld van God zichtbaar te maken.

Wat is het goed om daarbij stil te staan: God wil dat we één zijn met Hem en met elkaar om zo te laten zien wie Hij is. In die eenheid doet God een belofte: ‘daar is Mijn zegen’ (Psalm 133:3a). In 1 Petrus 3:9 lezen we dat we geroepen zijn, dat het ons doel is om tot zegen te zijn. God kan pas tot Zijn doel met ons komen wanneer we leven in eenheid met Hem en in eenheid met elkaar.

Dwars tegen de individualisering van vandaag in, klinkt nog steeds Gods roep tot eenheid, tot relatie, tot verbondenheid. Het is de enige manier om een zegenrijk leven te leiden.

Redactie Christelijknieuws.nl
Foto’s: © TOFF-fotografie.nl Tobias Huizing
27-07-2016
Web: www.new-wine.nl

Christelijk Nieuws
ChristelijkNieuws.nl maakt gebruik van cookies