Open dag Christian Roma Support

Het was in de stad Uzhgorod in Oekraïne, dat in 2010 een van onze teamleden werd meegenomen naar het Roma-kamp Pirogova. Het bleek een ommuurde wijk te zijn, buiten het zicht van de voorbijgangers. Er woonden zo’n dertig gezinnen; hun hutten waren opgetrokken van planken en afvalmateriaal. Kinderen die er rondbanjerden zagen er vervuild en verpauperd uit.

De aanblik van deze misère was diepschokkend. Het was aanleiding om in Nederland actie te gaan voeren. Om allereerst voedsel en stookhout naar deze arme families te brengen. En te gaan werken aan een Projectplan, om de kinderen uit het slop te halen. Zo startte in 2011 ons eerste Roma Kids Project.

Nog geen jaar later werden wij gevraagd ook elders deze hulp te bieden. Want kinderen maken een metamorfose door, als zij niet meer de hele dag op straat of op de vuilnisbelt rondscharrelen. Als zij leren rustig op een bankje te zitten, te luisteren naar een juf, en Bijbelverhalen horen. Als ze goed te eten krijgen, hygiëne wordt aangeleerd, fijne motoriek wordt getraind. Ze krijgen kans om naar school te gaan! De schoolkinderen begeleiden we met hun huiswerk.

Via de kinderen ontstaan er contacten met hun families, die we waar mogelijk ook helpen een beter leven op te bouwen. Zoals door veilig en stabiel maken van hun huisjes, training in vakbekwaamheid, onderwijs in hygiëne en gezonde voeding, stimuleren een bedrijfje op te starten.

Na tien jaar zijn we in acht landen actief onder de Roma met verschillende Support Programs. Er is veel overleg, organisatie, rapportage en financiële steun nodig voor de hulpprogramma’s. We brengen dit alles wij dagelijks in gebed. Want zonder Gods Geest en leiding kunnen we niets doen. Het is ons gebed dat de komende decennia steeds meer Roma-mensen de Here Jezus leren kennen en door Hem blijheid en waardigheid zullen ervaren. En dat zij een goede plek zullen krijgen in de maatschappij!

Op 10 juli a.s. vieren wij ons 10-jarig bestaan met een Open Dag. Kijk op www.christianromasupport.nl

Christian Roma Support
Christian Roma Support
28-06-2021
Hulpverlening
https://www.christianromasupport.nl

ChristelijkNieuws.nl maakt gebruik van cookies