Gezinsbijbel van Carina van Wijck: Gods grote plan

Kinderbijbels zijn er in alle soorten en maten. Maar wat ze allemaal gemeen hebben is dat ze nooit de hele Bijbel bevatten en dus eigenlijk een bundeling losse bijbelverhalen zijn. Hoe leer je je kinderen dan wat de rode draad is in al die verhalen? Deze nieuwe gezinsbijbel vertelt over het grote plan van God. Tijdens de Ontmoetingsdag afgelopen hemelvaartsdag (foto) werd door Carina de gezinsbijbel gepresenteerd.

In ‘Gods grote plan’ vind je bekende en minder bekende bijbelverhalen. Daarnaast vind je kaders die je helpen om die grote lijn te zien. Bij de verhalen uit het Oude Testament tref je kaderteksten die vooruitwijzen naar de beloofde Messias van Israël, onze Heere Jezus Christus. En bij de verhalen uit het Nieuwe Testament vind je de Beloofd=beloofd kaders, die laten zien hoe de Heere Jezus beloften van God uit het Oude Testament vervulde. Speciale aandacht is er voor de plaats van het volk Israël in dat grote plan van God.

Verder zijn er teksten om uit je hoofd te leren en gedeelten waarin de verhalen worden toegepast op het leven van kinderen nu, met gespreksvragen. Zo bevat deze prachtig uitgevoerde (dikke, 640 pagina’s) bijbel een schat aan materiaal voor jong en oud (leeftijd 6-120); een echte gezinsbijbel dus.

Over Carina

Jacqueline Looman sprak met Carina. Carina van Wijck houdt van de God van Israël, van Zijn volk en van kinderen. Een goede combinatie voor een kinderwerker van Israël en de Bijbel. De afgelopen jaren heeft ze gastlessen gegeven, een leskist samengesteld en lespakketten geschreven. En nu is er dan… een nieuwe gezinsbijbel.

Carina: ‘De Bijbel is in de eerste plaats een Joods boek en Israël is Gods volk. Je kunt God en Israël niet los zien van elkaar. Bovendien begrijp je de Bijbel beter als je Gods plan met Israël, en daarmee ook met de wereld kent. Deze gezinsbijbel is er in de eerste plaats op gericht dat kinderen God de Vader en Zijn Zoon Jezus Christus leren kennen. Alle verhalen wijzen naar Hem en Zijn liefde voor mensen. Het is geen technisch of theoretisch boek. De verhalen zijn voor jonge kinderen te begrijpen. Voor de oudere kinderen is er meer verdieping te vinden in de zogenoemde rode draadkaders, die naast de verhalen staan en uitleg geven over hoe de geschiedenis in de grote lijn past.’

Focus op de grote lijn

Het grootste verschil is dat mijn focus meer ligt op de grote lijn dan op de losse geschiedenissen. Sommige verhalen, die in de meeste kinderbijbels apart staan beschreven, heb ik samengevoegd. Alles staat in chronologische volgorde, verbonden door bruggetjes en met extra aandacht voor de context van het verhaal. Verder staan er in het Nieuwe Testament onder elk verhaal beloofd is beloofd-kaders waarin teksten uit het Oude Testament worden aangehaald die in dat gedeelte hun vervulling krijgen. In de Tenach staan juist veel vooruitwijzingen naar de Messias. Tussen de twee testamenten staat ook een kort overzicht van gebeurtenissen in de tijd tussen het Oude – en het Nieuwe Testament, waardoor duidelijk wordt waarom het leven in het Nieuwe Testament er zo anders uitziet. Daarin worden ook nieuwe begrippen zoals synagoge, Farizeeën, enzovoorts verklaard.

Het belangrijkste

‘Mijn gebed voor de kinderen is dat ze de God van Israël zullen leren kennen, van Zijn volk gaan houden en natuurlijk het belangrijkste: dat ze hun leven toevertrouwen aan Jezus de Messias, onze Redder en Heere.’

“Deze woorden, die ik u heden gebied, moeten in uw hart zijn. U moet ze uw kinderen inprenten en erover spreken, als u in uw huis zit en als u over de weg gaat, als u neerligt en als u opstaat” (Deut. 6:6-7).

978-90-5999-2030

Gods grote plan

Gezinsbijbel

€ 29,95

Bestellen: www.israelendebijbel.nl

Redactie Christelijknieuws – Israel en de Bijbel
© Henk-Jan Oudenampsen
28-05-2022
Onderwijs
https://www.israelendebijbel.nl

Christelijk Nieuws
ChristelijkNieuws.nl maakt gebruik van cookies