Pasuk gunt kinderen op de Filipijnen een hoopvolle toekomst

Pasuk Foundation geeft actief hulp op de Filipijnen. Pasuk kijkt terug op een uitdagend jaar 2021 waarin hun scholieren thuisonderwijs kregen. Het jaar eindigde met een grote brand en een supertyfoon. Samen met sponsoren mochten ze ruim 70 kinderen die opgroeien in extreme armoede, scholingsmogelijkheden én hoop voor de toekomst bieden. De steeds veranderende situatie vergt flexibiliteit van het team en maatwerkoplossingen in de bestrijding van armoede.

Brand en storm

Wat eerst leek op een redelijk stabiel jaar, eindigde 2021 plotseling in een grote chaos. Eind november werd de sloppenwijk van de zusjes Claudine en Charilyn compleet verwoest door brand. En nog geen drie weken later werd het eiland Cebu getroffen door supertyfoon ‘Rai’, waardoor veel van onze sponsorkinderen opeens geen dak meer boven hun hoofd hadden. De schade in de stad was enorm, en lange tijd was er geen elektriciteit en stromend water. Het Pasuk team is zo snel mogelijk aan de slag gegaan om de kinderen hulp te bieden en beschadigde huizen te repareren.

Dankbaarheid

Bestuursvoorzitter Martijn Ros: “In veel opzichten was 2021 ook een heel mooi jaar. Iedere week hebben we de sponsorkinderen en hun ouders mogen bemoedigen tijdens de huisbezoeken. We zijn ontzettend blij met Glenda – onze parttime vakdocent – die de Pasuk tieners succesvol bijles geeft en hulp biedt bij lastige huiswerkopdrachten. En het zomerkamp in juli was voor de tieners een geweldige ervaring en een heerlijke afsluiting van een intensief schooljaar vol quarantainebelemmeringen. Onze harten zijn vervuld met dankbaarheid naar de Heere God, Die steeds opnieuw bewijst de Pasuk kinderen nooit in de steek te laten en steeds opnieuw onze gebeden verhoort. Zijn rijke zegeningen steunen ons vertrouwen dat “bij God geen ding onmogelijk is” (Lucas 1:37).

Financieel gezond

Pasuk Foundation is een vrijwilligersorganisatie en maakt volledig gebruik van de tijd en talenten van vrijwilligers, producten en diensten van bedrijven en diverse subsidies. Zo houden we onze organisatiekosten laag. Ruim 98% van ontvangen donaties komt ten goede aan het Pasuk kind-ontwikkelingsprogramma, zo blijkt uit de jaarrekening. Ondanks de extra uitgaven voor de noodhulp zijn we financieel gezond en mogen we het jaar afsluiten met een positief resultaat – iets om dankbaar voor te zijn!

Martijn Ros: Ik gun ieder kind een hoopvolle toekomst en een eeuwig leven met God

Wat mij in de sloppenwijken altijd het meeste raakt, is de uitzichtloosheid in de ogen van kinderen. Het herinnert mij sterk aan de leegte en doelloosheid uit mijn eigen leven, voordat de Heere Jezus mij riep in 2013. Sinds ik christen ben heb ik ontdekt dat God juist “de armen van deze wereld heeft uitverkoren om rijk te zijn in geloof” (Jak 2:5). Het is mijn diepste verlangen dat de Heere het Pasuk kindontwikkelingsprogramma zal gebruiken om kinderen en hun families tot zich te trekken voor een hoopvolle toekomst en een eeuwig leven met Hem. En dat de kinderen door goed onderwijs zullen ontwikkelen tot verantwoordelijke, zelfredzame volwassenen, die op hun beurt weer anderen zullen helpen.

Meer lezen over het prachtige werk van Pasuk, bezoek dan de website: www.pasukfoundation.org

Pasuk Foundation
Pasuk Foundation
30-06-2022
Hulpverlening
https://www.pasukfoundation.org

Christelijk Nieuws
ChristelijkNieuws.nl maakt gebruik van cookies