Jahzel is door zijn ouders in de steek gelaten, Pasuk biedt hem weer toekomst

Hulporganisatie Pasuk is dankbaar dat ze dit voorjaar acht nieuwe kinderen mochten verwelkomen in het Pasuk programma. Pasuk zet zich in voor de ontwikkeling van Filipijnse kinderen die opgroeien in extreme armoede. Het selecteren van nieuwe sponsorkinderen valt onder de verantwoordelijkheid van pastor Russel en zijn vrouw Nenette. Zij werken dagelijks in de sloppenwijken en kunnen daardoor goed inschatten welke kinderen het meest kwetsbaar zijn en een hoog risico lopen op schooluitval.

De sloppenwijken bevinden zich op korte afstand van ‘Cebu Bible Church’. Vanuit hun wijk kunnen de kinderen lopend naar het Pasuk project. Ook kan de Pasuk staf gemakkelijk de sponsorkinderen thuis opzoeken en zo de gezinssituaties goed monitoren.

De achtjarige Jahzel

Een van de nieuwe kinderen is de achtjarige Jahzel. In dit artikel stellen we hem graag aan u voor. Deze lieve knul zit in ‘grade 2’ – vergelijkbaar met groep 4 bij ons in Nederland. Jahzel is een stil, teruggetrokken jongetje. Hij zegt niet veel, maar zijn zorgelijke bruine kijkers spreken des te meer. Ze vertellen ons van verdriet en gebrokenheid. De ouders van Jahzel zijn uit beeld; zij hebben hun geluk elders gezocht.

Vader van de wezen en Rechter van de weduwen: dát is God in Zijn heilige woning. (Psalm 68:6)

Oma Cecilia

Oma Cecilia, een oude weduwe, heeft de zorg voor Jahzel op zich genomen. Cecilia is een diepgelovige vrouw, die al haar hoop voor dit leven en voor de eeuwigheid gevestigd heeft op Jezus Christus. Als alleenstaande vrouw is ze extra kwetsbaar, zeker nu ze niet meer in staat is om zelf te werken. Voor haar levensonderhoud leunt ze op het inkomen van haar jongste zoon, die een baantje heeft als boodschappenbezorger.

Jahzel’s situatie is helaas niet uniek. Heel veel Filipijnse kinderen worden niet door hun eigen ouders opgevoed. Vaak genoeg laten ouders hun kinderen in de steek, om zelf een nieuw leven te beginnen, hopend op een mooiere toekomst met een nieuwe relatie of meer financiële zekerheden. De ontwikkeling en het vertrouwen van Jahzel heeft sterk te lijden gehad door het gemis van liefdevolle zorg van z’n eigen vader en moeder. Gelukkig heeft hij wel zijn lieve oma, die altijd voor hem klaar staat.

We zijn dankbaar dat de Heere God deze jongen naar Pasuk heeft geleid. We hopen en bidden dat Jahzel zijn schoolopleiding succesvol mag afronden, voor een zinvolle toekomst. Bovenal bidden wij dat hij de Heere Jezus mag leren kennen, die een Vader is voor de wezen (Ps. 68:6). Want we geloven: Hij zal Jahzel nooit in de steek laten (Ps. 10:14; Hebr. 13:5).

Uw bijdrage is welkom

We zijn dankbaar dat Pasuk hoop en educatie mag bieden aan kwetsbare kinderen, zoals Jahzel in de Filipijnen. Samen met u mogen we investeren in hun toekomst. Wilt u hierin een extra bijdrage doen? Ter indicatie: De kosten van het jaarlijkse schoolpakket bedragen 46 euro per kind. U kunt hieronder eenvoudig doneren. Alvast hartelijk bedankt!

Uw bijdrage: doneren
Meer informatie: www.pasukfoundation.org
Foto: Videostill Pasuk
Auteur: Martijn Ros

Christelijk Nieuws
ChristelijkNieuws.nl maakt gebruik van cookies