Martijn Ros: Pasuk is niet ‘ons’ project, het is Gods werk

ChristelijkNieuws ging in gesprek met Martijn Ros, hij is initiatiefnemer van de hulporganisatie Pasuk Foundation. Deze organisatie bestaat uit gepassioneerde vrijwilligers die structurele hulp bieden aan Filipijnse kinderen die opgroeien in extreme armoede. Veel van deze kinderen hebben slechts één ouder, of geen ouders meer. Pasuk Foundation helpt dezeFilipijnse kinderen. Lees het indrukwekkende interview hieronder.

Martijn, wanneer en hoe is jullie organisatie ontstaan? 

Inmiddels 25 jaar geleden (1997, ik was toen 20 jaar) liep ik stage op de Filipijnen, voor mijn Tuinbouw opleiding. Tijdens een duikvakantie ontmoette ik Kysha – een lief, slim kleutermeisje. Zij had geen ouders meer en ze kon niet naar school vanwege geldgebrek in haar familie. Dat raakte me diep, en ik besloot Kysha te helpen, zodat zij een schoolopleiding zou kunnen volgen. In de jaren daarna mochten we met hulp van familie, vrienden en bekenden steeds meer kinderen in armoede naar school helpen. Door de groei van het project hebben we de sponsoractiviteiten in 2006 ondergebracht in een ANBI-stichting, die sindsdien volledig draait op vrijwilligers.

Wat houdt jullie werk precies in?

De Filipijnen is een prachtig land, maar er heerst ook grote armoede. Miljoenen kinderen moeten rondkomen van minder dan €1,38 per dag. Door honger en gebrek aan schoolspullen gaan veel kinderen niet naar school, waardoor zij een groot risico lopen om in (online) prostitutie of criminaliteit terecht te komen. Pasuk Foundation wil kwetsbare kinderen hoop en educatie bieden, zodat hun talenten tot bloei komen en zij kunnen ontsnappen uit de vicieuze cirkel van armoede. Ons werkgebied is de grote stad Cebu City, in samenwerking met kerkpartner CBC, waarmee wij structurele hulp bieden aan kinderen in nabijgelegen sloppenwijken.

Het belangrijkste is dat we de kinderen op jonge leeftijd bij de Heere Jezus mogen brengen.

Niet alleen werken we aan hun ontwikkeling op mentaal-, fysiek- en sociaal/emotioneel gebied, het belangrijkste is dat we de kinderen op jonge leeftijd bij de Heere Jezus mogen brengen. Hij leert ons: “Laat de kinderen tot Mij komen en verhinder hen niet, want voor zodanigen is het Koninkrijk van God” (Luk. 18:16). Op dit moment hebben we 70 kinderen in ons programma – variërend van kleuterleeftijd tot en met middelbare school.

Wat is jouw doel hierin?

Het doel van Pasuk is om kwetsbare kinderen te bevrijden uit de greep van armoede. Zodat zij kunnen ontwikkelen en opgroeien tot verantwoordelijke volwassenen en op hun beurt weer anderen gaan dienen. Ik geloof dat ieder kind – waar ook ter wereld – uniek en waardevol is, geschapen vanwege een doel. Ook kinderen in Filipijnse sloppenwijken zijn geroepen om God te leren kennen en een leven te leven tot Zijn eer. Het is mijn grote verlangen dat de Pasuk scholieren zich zullen afkeren van de zonde en duisternis die in hun omgeving heerst, en dat zij hun toevlucht zullen zoeken bij Jezus Christus voor hun eeuwige verlossing. We kunnen ons in dit leven zo druk maken over aardse zaken, maar uiteindelijk is slechts één ding nodig: Hem persoonlijk te kennen als Verlosser en Heere.

Hoe speelt het christelijk geloof een rol in jullie werk?

In de beginjaren van Pasuk hielpen we kinderen alleen op het gebied van onderwijs. Onze visie was dat zij met een goede school- en beroepsopleiding een betere kans op werk en inkomen zouden hebben. En dat klopt ook, alleen ontbrak er iets belangrijks. In oktober 2013 heeft de Heere Jezus mij in Zijn genade geroepen. Toen ik tot geloof kwam werd alles nieuw! Niet alleen mijn hart en leven, ook kreeg ik het grote verlangen om de Pasuk sponsorkinderen het goede nieuws van Jezus Christus te brengen. Op een bijzondere manier heeft de Heere ons toen in contact gebracht met kerk CBC, waarmee we het huidige Pasuk programma hebben opgezet.

De afgelopen jaren heeft God grote dingen gedaan, waar we ontzettend dankbaar voor zijn.

De afgelopen jaren heeft God grote dingen gedaan, waar we ontzettend dankbaar voor zijn. Een mooi vers vind ik Psalm 10:14: “Ú ziet het wél, want U aanschouwt de moeite en het verdriet, opdat men het in Uw hand geeft; op Ú verlaat de arme zich, U bent geweest een Helper van de wees”. Hierin zien we Gods bijzondere liefde en zorg voor kinderen in nood, en het is diezelfde liefde die ook mij leidt en inspireert.

Je bent onlangs naar de Filipijnen geweest, hoe heb je dat ervaren?

Als gevolg van covid-beperkingen hebben we vier lange jaren niet naar de Filipijnen kunnen reizen. Dat was een uitdagende periode, waarbij we waren aangewezen op videobellen. Maar gelukkig is het land weer opengegaan en heb ik vorige maand het Pasuk project weer mogen bezoeken. Het was zo fijn om weer fysiek samen te werken met de vrijwilligers van CBC. We hebben met elkaar nagedacht op welke gebieden we ons kindontwikkelingsprogramma verder kunnen verbeteren. Het was ook heel mooi om de sponsorkinderen en hun ouders/verzorgers weer persoonlijk te ontmoeten en samen met hen te bidden. Iedere zaterdag komen onze scholieren naar het Pasuk project in de kerk. Daar ontvangen zij een gezonde en voedzame maaltijd, les uit de Bijbel, liefde, persoonlijke aandacht en begeleiding. De kinderen genieten volop van het met elkaar zingen, dansen, spelen, knutselen en andere activiteiten. Het was heerlijk om dit weer met hen mee te beleven.

“God heeft grote dingen heeft gedaan” – waar denk je dan aan?

Steeds opnieuw laat de Heere zien dat Hij de Bron is, en in alles voorziet. Toen in maart 2020 covid zich verspreidde, besloot de Filipijnse regering tot een keiharde lockdown. Iedereen moest binnen blijven. Om mensen angst aan te jagen patrouilleerden leger en politie zelfs door de straten van Cebu City. Ook de Pasuk kinderen en hun ouders zaten noodgedwongen opgesloten in hun kleine huisjes. Zij hadden geen werk, geen inkomen en dus ook geen eten. Onze sponsorkinderen waren angstig en hongerig. In het begin mocht niemand op straat komen, behalve koeriersdiensten.

‘Toevallig’ had onze Pasuk projectdirecteur een paar maanden voor de lockdown een bijbaantje gekregen bij een lokale koeriersdienst. En dankzij zijn koeriersvergunning hebben we 19(!) weken lang de Pasuk kinderen thuis kunnen opzoeken, voedselpakketten kunnen uitdelen en mochten we de kinderen wekelijks bemoedigen met Bijbels onderwijs. De Heere heeft tijdens die lockdownperiode voorzien in extra donaties, waardoor we iedere week voedselpakketten konden samenstellen. Toen we geen extra donaties meer ontvingen, was ook de strenge lockdown in Cebu City opgeheven.

Nog een voorbeeld. Een paar jaar geleden, op kerstavond 2018 woedde er een grote brand in de sloppenwijk vlakbij CBC. Bijna 400 huizen raakten verwoest, waaronder die van 12 gezinnen van Pasuk. De sponsorkinderen die dakloos waren geraakt wilden we zo snel mogelijk helpen. In korte tijd hadden we samen met een lokale timmerman een plan uitgewerkt om 12 nieuwe huizen te bouwen. Het bedrag voor de bouw van een huis bedroeg 49.500 Filipijnse pesos.

God laat me steeds opnieuw beseffen: Pasuk is niet ‘ons’ project, het is alles Zijn werk!

Ik had dat bedrag gemakshalve afgerond op duizend euro per huis, dus wij stuurden het nieuws eruit en vroegen de Heere om 12.000 euro. In de dagen die volgden ontvingen we een grote hoeveelheid donaties – kleine en grote bedragen. Na 10 dagen stopte de giftenstroom en stond de teller op 11.400 euro. We waren enorm blij met al dat geld, maar ik vroeg me af waarom de Heere ons niet die 12.000 euro had gegeven. Toen realiseerde ik me dat ik had afgerond… Maar zo is de Heere niet; op basis van de actuele dagkoers bleek dat we precies genoeg pesos hadden ontvangen om de bouw van 12 huizen te kunnen realiseren. Dat soort lessen maakt me stil en vol vertrouwen. God laat me steeds opnieuw beseffen: Pasuk is niet ‘ons’ project, het is alles Zijn werk!

Hoe kunnen onze lezers jullie steunen?

Het belangrijkste wat we nodig hebben is gebed, voor de Pasuk kinderen en hun families. En ook voor onze Filipijnse vrijwilligers, die zich iedere week vol liefde inzetten voor de sponsorkinderen. Verder is het fijn dat er mensen zijn die periodiek willen bijdragen aan Pasuk Foundation, zodat we kunnen blijven investeren in o.a. lesmateriaal, schoolspullen, voedsel en medische zorg. Kijk voor meer informatie op onze website: www.pasukfoundation.org

Auteur: Redactie ChristelijkNieuws.nl
Foto: Pasuk Foundation
Website: www.pasukfoundation.org

Christelijk Nieuws
ChristelijkNieuws.nl maakt gebruik van cookies