Van Zuid-Afrika via Kenia naar Zambia

Het begon in 2016, tijdens een conferentie in Zuid-Afrika. Vanuit NET Foundation was hier een delegatie aanwezig om te NETwerken. Onze collega’s ontmoetten hier Eric Ngala Mutumbi uit Kenia; een wat gedrongen, enigszins gezette man, met een open, olijke blik. Ze stelden zich voor en vertelden hem dat NET Foundation een stichting is die zich bezighoudt met het online aanbieden van Bijbelgetrouw onderwijs.

Eric: ‘Jullie zijn een verhoring op mijn gebeden.’ Toen hij hoorde dat ze in Nederland familieleden hebben die werkzaam zijn in de ICT, werden we ook nog eens gevraagd om in Kenia te komen wonen, want ‘zulke mensen kunnen we hier goed gebruiken’. Overigens ben ik als docent wiskunde, die niet bij de delegatie in Zuid Afrika aanwezig was, via Zoom ook meer dan welkom geheten in Kenia.

Een vruchtbare samenwerking
De ontmoeting met Eric werd het begin van een vruchtbare samenwerking. Terug in Nederland werd er al snel actie ondernomen. Eric volgde een aantal online cursussen om te ervaren hoe het online leren in z’n werk gaat. Snel daarna zette hij de eerste trainingen op voor laagopgeleide voorgangers in Kenia. In 2019 werden de eerste NET Studiecentra in Kenia geopend. Vanuit acht plaatsen werden voorgangers en evangelisten toegerust. Ze hebben de tien cursussen gevolgd. In 2022 zijn de eerste studenten tijdens een feestelijke bijeenkomst gecertificeerd. Inmiddels zijn er zo’n driehonderdvijftig studenten bereikt.

Nieuwe initiatieven
Dit jaar gaan we starten vanuit zestien plaatsen. De acht nieuwe plekken werken als een soort ‘child centre’ onder de ‘voogdij’ van de ‘mother centres’. Eric Ngala stuurt dit alles op zijn eigen wijze aan. Mooi om te zien hoe in acht jaar tijd hier al een gedegen NETwerk ontstaan is. Hopelijk zet deze exponentiële groei door in de loop van de tijd.

Zambia
In buurland Zambia zijn voor pastor Limao Lawson de activiteiten van collega Eric niet onopgemerkt gebleven. Het is het verlangen van Lawson om ook in Zambia Studiecentra op te zetten, waar met behulp van de materialen van NET Foundation laagopgeleide voorgangers en evangelisten toegerust kunnen worden.

Vanuit Zuid Afrika, via Kenia, naar Zambia. En wie weet hoe God dit werk verder gaat gebruiken.

Een artikel van Arjan van den Noort van de stichting NET Foundation. Deze organisatie rust wereldwijd voorgangers en evangelisten toe. Dit doen ze online, door middel van lokale NET studiecentra en in samenwerking met Bijbelgetrouwe theologische opleidingen. Meer informatie is te vinden op de website: www.netfoundation.nl

ChristelijkNieuws.nl maakt gebruik van cookies