Een parallel tussen wiskunde en theologie

‘Ik heb zo’n hekel aan wiskunde.’ Met ogen die vuur spuwden stond ze tegenover me. Als blikken konden doden, had ik dit niet meer kunnen schrijven. Ik had haar even meegenomen naar de gang, om haar te bevragen op haar gedrag.

Al twee maanden was het schooljaar oud en er ging geen les voorbij of ze zat met een chagrijnige blik, half gedraaid, duidelijk niet geïnteresseerd, in mijn les. Op mijn vraag waarom ze zo’n hekel had aan wiskunde, zei ze: ‘Die docent van vorig jaar … verschrikkelijk …’ ‘Maar ik ben die docent niet, volgens mij. Mag ik een kans van jou? Wil je in ieder geval proberen een paar lessen gewoon mee te doen en na te gaan of je gedrag naar mij toe terecht is?’ zo vroeg ik haar. Ze moest even nadenken, maar stemde toen in.

Geslaagd met een ruime acht

De komende weken veranderde haar houding zichtbaar. Ik heb haar naar het examen toe mogen brengen. Ze slaagde met een ruime acht en in de lessen was het een van de prettigste leerlingen. We hebben samen nog weleens teruggekeken op het gesprek dat we in oktober hadden en we hebben er hartelijk om gelachen.

Examentijd

Ook nu zitten we weer in de examentijd. De leerlingen zijn bezig zich voor te bereiden op de vuurproef. Gelukkig heb ik dit jaar heel meegaande leerlingen. Ze komen trouw naar de examentrainingen. Ik heb het nu wel iets anders ingericht dan normaal. Ik draai nu geen programma af – dat hebben we immers het hele jaar al gedaan – maar zij stellen vragen en ik probeer deze te beantwoorden. Dat betekent dat ik als docent wel ruim boven de stof moet staan. De vragen kunnen immers overal over gaan. De leerlingen moeten wel vertrouwen hebben in mijn kunde.

Een luisterend oor

Wat is het belangrijk dat er mensen zijn die een luisterend oor hebben. Voorgangers die hebben leren luisteren. Die naast de mensen gaan staan en niet boven hen. Voorgangers die oprecht zijn en pastoraal bewogen. Voorgangers ook die weten waar ze het over hebben. Die ruim boven de stof staan. Die de Bijbel kennen omdat ze gestudeerd hebben, maar die bovenal de Bijbel kennen met hun hart. Voorgangers waar mensen terecht kunnen met hun vragen. Voorgangers die spreken met gezag. Niet om het te misbruiken, maar omdat ze geleid worden door God. Voorgangers die hun gemeenteleden leiden naar dé vuurproef, de ontmoeting met God, zodat ze onbevreesd God kunnen ontmoeten, omdat ze weten dat de Rechter van de wereld door genade hun Redder is geworden.

Door: Arjan van den Noort

Dit is een artikel van Arjan van den Noort van de stichting NET Foundation. Deze organisatie rust wereldwijd voorgangers en evangelisten toe. Dit doen ze online, door middel van lokale NET studiecentra en in samenwerking met Bijbelgetrouwe theologische opleidingen. Meer informatie is te vinden op: www.netfoundation.nl

Christelijk Nieuws
ChristelijkNieuws.nl maakt gebruik van cookies