Ineens ben je voorganger

Stel je voor: je bent lid van een kerk in jouw dorp of stad. Je kerkt hier al vanaf het moment dat je aan de hand van je vader meeging. Inmiddels ben je achter in de vijftig. Sinds een jaar of twaalf maak je deel uit van de kerkenraad. De dominee, die al jaren in de gemeente staat, is ernstig ziek en vraagt jou af en toe een dienst over te nemen.

Dit overkwam Benjamin. Hij is voorganger in Mexico. Sinds jaar en dag woont hij in het stadje Tlaltizapán. Een stadje van zo’n 52.000 inwoners, 75 kilometer ten zuiden van Mexico City. Jarenlang was hij hier een trouwe kerkganger. Twaalf jaar geleden werd hij gekozen tot ouderling. Zeven jaar later werd de voorganger ernstig ziek. Hij vroeg Benjamin geregeld een dienst over te nemen. Hierbij dreef Benjamin op de ervaring van deze voorganger. Zonder theologische opleiding leidde hij de zondagse diensten.

‘Ik had geen opleiding’

Zes jaar geleden stierf de zieke voorganger plotseling. In de gemeente ging men ervan uit dat Benjamin hem zou opvolgen. ‘Ineens werd ik geacht de gemeente te leiden, te preken en pastorale bezoeken af te leggen’, vertelt Benjamin desgevraagd. ‘Ik had geen opleiding, ik had geen boeken en ik had ook geen vrienden die me konden adviseren. Wat ben ik blij met de mogelijkheid, nu NET Foundation hier een studiecentrum opent, waar ik kan studeren.’

Ineens zijn ze voorganger

Benjamin is een voorbeeld van de pastors die NET Foundation wereldwijd ondersteunt. Zoals hij zijn er velen in Latijns-Amerika, Afrika en Eurazië. Ze zijn laag- of niet theologisch opgeleid. Er wordt door gemeenten een beroep op hen gedaan, omdat ze bepaalde kwaliteiten bezitten. Ineens zijn ze voorganger in een gemeente. Vaak hebben ze hiernaast een fulltime baan om brood op de plank te krijgen. Er is geen tijd voor een gedegen theologische studie. Bovendien is de afstand naar een Bijbelschool of universiteit waar een studie Theologie gevolgd kan worden in de meeste gevallen te groot.

Snelle groei protestantse kerk

Driehonderd jaar lang was de katholieke kerk gezichtsbepalend in Mexico. Andere stromingen werden tegengewerkt. Zendings- en evangelisatiewerk was verboden. De laatste jaren is de protestantse kerk in Mexico snel gegroeid. Kerken krijgen nu meer vrijheid en trekken samen op. Door de snelle groei zijn er veel voorgangers nodig. De meesten van hen hebben geen gedegen opleiding gehad. Een opleiding is voor hen geen overbodige luxe. De door NET ontwikkelde materialen worden nu op drie verschillende locaties in Mexico gebruikt. In drie jaar tijd krijgen deze voorgangers een basiscursus Oude en Nieuwe Testament, pastoraat, huwelijk en gezin, zending en evangelisatie, enz.

Mexico blijft Mexico

Waar mogelijk wordt er aansluiting gezocht bij bestaande Bijbelscholen. Van hieruit worden ‘onze’ voorgangers opgeleid. Dit gebeurt op drie manieren: face to face, online of door een mix van beide. In de meeste gevallen begint men face to face, om daarna over te stappen op een hybride (mix-) vorm. Omdat de afstand naar de locaties vaak vrij groot is, wordt er sterk ingestoken op online onderwijs. Overigens gaat dit niet allemaal van een leien dakje. Hoewel de docenten erg gemotiveerd en ook getalenteerd zijn, worden ze vaak beperkt in hun werk. Wat dat betreft blijft de regering grillig en is corruptie nog volop aanwezig in dit meest zuidelijke land van Noord-Amerika. Mexico blijft Mexico!

Dit is een artikel van Arjan van den Noort van de stichting NET Foundation. Deze organisatie rust wereldwijd voorgangers en evangelisten toe. Dit doen ze online, door middel van lokale NET studiecentra en in samenwerking met Bijbelgetrouwe theologische opleidingen. Meer informatie is te vinden op de website: www.netfoundation.nl

Auteur: Arjan van den Noort
Website: www.netfoundation.nl

Christelijk Nieuws
ChristelijkNieuws.nl maakt gebruik van cookies