Jubilee Campaign ziet geloof, vervolging en hoop in Bangladesh

Hoewel Bangladesh en Pakistan cultureel en maatschappelijk sterk van elkaar verschillen, zijn beide islamitische landen toch vergelijkbaar als het gaat om de manier waarop het regeringsbeleid is beïnvloed door de islam. Tot 1971 was Bangladesh zelfs integraal onderdeel van Pakistan dus politiek en juridisch is er weinig verschil tussen beide landen. Net als in Pakistan hebben christenen in Bangladesh te maken met vervolging.

Het is vanzelfsprekend dat Jubilee Campaign zich ook in dat land wil inzetten voor christenen die vanwege hun geloof vervolgd worden. Wij hebben ons daarom recentelijk verantwoordelijk gesteld voor de verdediging in de rechtszaak tegen pastor Thomas Jahiruddin, een voormalige Bengaalse beroepsmilitair die zich in 2007 bekeerde van de islam tot het christelijke geloof.

Na zijn bekering besloot pastor Thomas om zich te wijden aan de verspreiding van het evangelie en werd predikant. Zijn werk als evangelist werd gezegend en het leeuwendeel van de kerk waar hij leiding aan geeft bestaat uit moslims die, net als hijzelf, zich hebben bekeerd van de islam tot het christelijke geloof. Dit heeft hem en zijn kerkgenoten enorme uitdagingen gebracht vanwege het feit dat ze deel zijn van een maatschappij waar het verlaten van de islam als een ernstige overtreding wordt gezien.

Rechtszaak

In tegenstelling tot andere islamitische landen die hun wetten hebben afgestemd op de sharia, is ‘afvalligheid’ in Bangladesh niet strafbaar. Om pastor Thomas toch te kunnen stoppen in zijn werk als evangelist en kerkleider, zijn hem daarom gefabriceerde beschuldigingen ten laste gelegd. De bekering van een dertienjarige jongen leidde uiteindelijk tot een samenzwering om pastor Thomas te arresteren en via de rechtbank voor langere tijd uit te schakelen.

Volgens de familie van de jongen zou pastor Thomas hem hebben ontvoerd en gedwongen om zich te bekeren tot het christendom. De kerkleider zou gedreigd hebben met het vermoorden van zijn opa en oma als de tiener zich niet aan het christelijke geloof zou onderwerpen.

Pastor Thomas is nu ten laste gelegd:

  • Het krenken van religieuze gevoelens en het beledigen van een geloof (godslastering/blasfemie); artikel 295; een boete en/of gevangenisstraf van maximaal 2 jaar.
  • Intimidatie en bedreiging met het leven; artikel 506; maximaal 7 jaar gevangenisstraf en/of een geldboete.
  • Ontvoering en een persoon tegen zijn wil gevangenhouden; Artikel 365; maximaal 7 jaar gevangenisstraf en eventueel een boete.
  • Het onrechtmatig vasthouden van een persoon; Artikel 342; maximaal 1 jaar gevangenisstraf of een boete.

‘Misdaad’

Na 57 dagen in voorarrest gezeten te hebben kwam pastor Thomas in afwachting van zijn rechtszaak op borgtocht vrij. Momenteel is de zaak in behandeling bij de lokale rechtbank (zaak nr.: 284-2/19). De kans dat hij veroordeeld wordt is aanzienlijk. De overgrote meerderheid van rechters, politieagenten en de lokale gemeenschap zijn namelijk moslim. Dus het is aannemelijk dat ook zij de overtuiging aanhangen dat ‘geloofsafval’ streng afgestraft dient te worden; een ‘misdaad’ waar volgens de sharia de doodstraf op staat. Pastor Thomas heeft zich niet alleen schuldig gemaakt aan dit vergrijp, maar hij heeft ook vele anderen aangezet om te besluiten om een volgeling van Christus te worden.

Ongeveer 90% van de Bengalese samenleving is moslim. Het op een na grootste geloof is het hindoeïsme terwijl slechts ongeveer 0,3% van de bevolking christen is. Christenen zijn dus zwaar in de minderheid, en moeten leven in een maatschappij waar de politie, rechters en advocaten voornamelijk moslim zijn. In een samenleving waar de bevolking te maken heeft met een diepgewortelde religieuze bevooroordeling, is het bijna zeker dat pastor Thomas niet kan rekenen op een eerlijk proces. We bereiden ons daarom voor op een bittere juridische strijd voor de vrijheid van pastor Thomas. Jubilee Campaign heeft het op zich genomen om de advocaat te betalen en samen met het internationale team zullen we zorgdragen voor de aansturing en ondersteuning van het juridische team in Bangladesh.

Net als in Pakistan is deze zaak vooral belangrijk omdat het een precedent kan scheppen die twee kanten uit kan werken. Als pastor Thomas wordt veroordeeld, is dit een verkapt signaal van de overheid naar de bevolking dat het acceptabel is om christenen en andere minderheidsgroepen te discrimineren en te vervolgen. Een vrijspraak zorgt echter voor jurisprudentie waar onschuldige christenen die in de toekomst op dezelfde wijze vanwege hun identiteit en geloof worden vervolgd, juridisch op terug kunnen vallen.

Hoop te midden van vervolging

Ondanks de tegenslagen waarmee hij wordt geconfronteerd, blijft pastor Thomas onwankelbaar in zijn geloof. Hij is er vast van overtuigd dat Jezus Christus zijn redder en verlosser is, die hem de kracht geeft om vervolging te doorstaan en resoluut te blijven in zijn overtuiging. Het verhaal van pastor Thomas is een krachtige herinnering aan de standvastigheid van de menselijke geest en de veerkracht van hen die vervolgd worden vanwege hun geloof.

Concrete resultaten kunnen in de rechtbank alleen worden behaald als we consciëntieus omgaan met onze missie. In het licht van de juridische strijd die pastor Thomas momenteel voert, en de bedreigingen waar hij en zijn congregatie doorlopend mee worden geconfronteerd, nodigen wij u graag uit om Jubilee Campaign in de komende tijd extra te steunen zodat we ook in Bangladesh voortvarend aan de slag kunnen.

Auteur: Stichting Jubilee Campaign – met toestemming overgenomen uit de nieuwsbrief
Meer informatie en steun: www.jubileecampaign.online
Foto: Jubilee Campaign

Christelijk Nieuws
ChristelijkNieuws.nl maakt gebruik van cookies