‘Strijdvaardig’ bundelt bijbelstudies Anne van der Bijl

Gods smokkelaar was zijn bijnaam. Anne van der Bijl (1928-2022) kreeg bekendheid door de Bijbels die hij in de Koude Oorlog naar communistische landen smokkelde. In 1955 richtte hij voor zijn activiteiten voor de ondergrondse kerk de organisatie Kruistochten op die later Open Doors zou heten en wereldwijd aandacht vraagt voor de vervolgde kerk.

Al Janssen die 20 jaar met Van der Bijl mocht samenwerken, bewerkte de studies die Anne gaf over geestelijke strijd. Van der Bijl belichtte vijf personen uit het Oude Testament: Jona, Elia, David, Mozes en Gideon. De overdenkingen zijn bedoeld als tegengif tegen angst.

Russische Bijbels

Plekken waar anderen nauwelijks durfden te komen, daar ging Anne van der Bijl naartoe. Toen de Sovjet-Unie in 1968 onder andere Tsjechoslowakije binnenviel, laadde Anne zijn stationwagen vol met Bijbels en reed naar Praag. Daar ‘bewapende’ hij zijn broers en zussen in het geloof met Russische Bijbels en zei tegen hen dat ze de straat op moesten gaan, om op de tanks te klimmen en Bijbels uit te delen aan de Russische soldaten. Je zou nu kunnen denken dat Anne een uitzonderlijke man was die geen angst kende. Hij was wel bang. Zijn geheim was dat hij wist hoe hij zijn angst kon overwinnen. Hij vertrouwde op God. “Als je God vreest, hoef je geen mens meer te vrezen”, zei hij vaak. Van der Bijl daagde christenen over de hele wereld uit om mensen met lef te worden. De overdenkingen in dit boek zijn bedoeld als tegengif tegen angst.

Heilige Geest

Al Janssen bewerkte studies van Anne van der Bijl over vijf personen uit het Oude Testament: David, Elia, Jona, Mozes en Gideon. Aan de hand van hun leven, woorden en daden wilde Van der Bijl ons leren strijdvaardig te worden, de moed niet te verliezen en oog te krijgen voor de geestelijke strijd en onze medemensen in gesloten landen die God nog niet kennen. Bij de Bijbelstudies over Jona en Gideon staan vragen als: “ben jij bereid gehoor te geven aan de roeping die God voor je heeft?” Andere vragen gaan over geestelijke strijd en het ervaren van de leiding van de Geest in je eigen leven.

Al Janssen zag het als een voorrecht dat hij 20 jaar met Anne van der Bijl mocht samenwerken en meerdere keren met hem meereisde. “Hij daagde christenen over de hele wereld uit om mensen met lef te worden, mensen die hun leven niet voor zichzelf houden, maar enkel en alleen het hogere doel van Gods roeping in hun leven willen vervullen.”

Leren

Janssen vond het ook een voorrecht om in Van der Bijls aantekeningen en samenvattingen te duiken, om uren aan preken en interviews te beluisteren en op basis daarvan dit boek te schrijven. Het boek bestaat uit twee delen en alle vijf de Bijbelse figuren worden twee keer behandeld. In het eerste deel staat het luisteren naar Gods instructies centraal. In het tweede deel de geestelijke strijd. Anne van der Bijl gelooft dat onze angsten, afnemen of verdwijnen als we beseffen dan onze geestelijke strijd aan God toebehoort. Hij spoort ons aan om van deze vijf Bijbelfiguren te leren. “Alles wat vroeger geschreven is, is geschreven om als te onderwijzen opdat wij zouden volharden en door troost te blijven putten uit de schriften zouden blijven geloven”, lees je in Romeinen 15:4.

Van der Bijl studeerde aan het Bible Training Institute (tegenwoordig International Christian College) in Glasgow in Schotland. Op 88-jarige leeftijd trok hij zich terug uit het openbare leven vanwege zijn hoge leeftijd. In 2022 overleed hij. Dit boek houdt zijn woorden levend. Van der Bijl hoopte dat de Bijbelse figuren niet alleen hem, maar ook anderen inspiratie zouden bieden.

Over Open Doors

Open Doors wil vervolgde en bedreigde christenen wereldwijd versterken, toerusten en aanmoedigen tot wereldevangelisatie. Dit doen ze door gebed en ook op verschillende praktische manieren:

  • Ze verspreiden Bijbels, Bijbelstudiematerialen en andere communicatiemiddelen. Ook voorzien ze in kaderopleidingen en verlenen ze praktische hulp.
  • In bedreigde en onstabiele gebieden bereiden ze christenen voor op mogelijke vervolging en lijden.
  • Christenen in de vrije wereld lichten ze voor over christenvervolging. Zodat ze met vervolgde christenen meevoelen en hen actief helpen.

Dit doen ze omdat ze geloven dat wanneer één lid lijdt, alle andere meelijden (1 Kor.12:26). Ook geloven ze in Jezus’ opdracht om alle volken tot Zijn leerlingen te maken (Matt. 28:19). En ze geloven dat alle deuren openstaan voor het evangelie.

Ze zijn een interkerkelijke stichting en steunen vervolgde christenen ongeacht hun kerkelijke gezindte.

Boek:
Strijdvaardig,
Anne van der Bijl,
Al Janssen, Gideon,
ISBN 9789059 990524

Auteur: Rosanne De Boer
Foto: Videostill Open Doors
Bestellen: www.gideonboeken.nl
Open Doors: www.opendoors.nl

Christelijk Nieuws
ChristelijkNieuws.nl maakt gebruik van cookies