Ark van Noach

In verschillende landen is in de afgelopen tijd de Ark van Noach nagebouwd. De eerste staat in Hong Kong. Die is een onderdeel van een Bijbels themapark. Ook in de Verenigde Staten van Amerika is een replica gebouwd.

In Nederland maakte Johan Huibers er één, op ware grootte. De eerste twee zijn gebouwen op het land, terwijl de Nederlandse ark een echte boot is. De Ark van Noach is een prachtig ‘plaatje’ van Jezus Christus.

God moest de zondvloed over de aarde brengen, omdat de mensen zó enorm hadden gezondigd. Hoe konden Noach en zijn familieleden aan dat oordeel ontkomen? Alleen door in de ark te gaan!

Omdat God heilig is, zal Hij elke zondaar moeten veroordelen. Is er nu ook een mogelijkheid om aan dat oordeel te ontkomen? Ja – en daarvoor mogen we Hem hartelijk danken! Ieder mens kan zichzelf in veiligheid brengen door te geloven in de Heere Jezus Christus. Hij is de ware Ark!

Wie in de Heere Jezus gelooft, mag weten dat Hij al zijn zonden heeft gedragen. Hij is volkomen veilig!

In Grazige Weiden

In Grazige Weiden in Den Helder is een uitgever van dagboeken, boeken, tijdschriften en traktaten. Neem een kijkje op hun website. Iedere dag is daar ook een korte overdenking te lezen: www.ingrazigeweiden.nl
Tekening: Henk-Jan Oudenampsen

Christelijk Nieuws
ChristelijkNieuws.nl maakt gebruik van cookies