Verkeerslichten

In 1914 werden de eerste verkeerslichten ter wereld geplaatst. Dat was in Cleveland aan het Eriemeer, in de Amerikaanse staat Ohio. De stad Eindhoven had de primeur van het eerste verkeerslicht in Nederland. Dat was in 1929. De verkeerslichten waren voorzien van bellen die bij rood licht rinkelden. Na klachten van omwonenden werden die er al snel afgehaald.

God laat mensen ook vaak een rood licht zien. Dat is een stopteken. Hij kan mensen door middel van een ziekte oproepen tot bezinning. Of door een bijzondere gebeurtenis. Of door een ongeluk. Of door een ramp of sterfgeval in de omgeving. Of op een andere manier.

De mens holt maar door, z’n ondergang tegemoet. Daarom moet hij tot stilstand worden gebracht, zodat hij kan nadenken over zijn eeuwige bestemming. Wie de moed heeft na te denken, zal onmiddellijk toegeven dat geen zaak in het leven zo belangrijk is als deze vraag: ‘Waar zal ik de eeuwigheid doorbrengen?’

Als we tot stilstand komen, kunnen we Gods stem horen. In de Bijbel spreekt Hij tot ons. Er rust een grote zegen op als we daarnaar luisteren!

In Grazige Weiden

In Grazige Weiden is een christelijke uitgever in Den Helder. Dagelijks is op hun website ook een korte overdenking te lezen: www.ingrazigeweiden.nl
Tekening: Henk-Jan Oudenampsen

Christelijk Nieuws
ChristelijkNieuws.nl maakt gebruik van cookies