Bermudadriehoek

Het gebied tussen Florida, Puerto Rico en Bermuda, staat bekend als de Bermudadriehoek. Daar zijn al tal van schepen en vliegtuigen op raadselachtige wijze verdwenen. Het was een enorm vraagteken. Weerkundigen kwamen met een verklaring.

Satellietbeelden lieten bepaalde wolkenpatronen zien. Dat waren sterke ‘windbommen’. Het zijn verticale luchtstromen, heel plaatselijk. Die wind kan snelheden tot 270 kilometer per uur bereiken. Dat leidt tot enorme golven en kan ook vliegtuigen uit de lucht blazen.

Stormen op zee hebben al ontelbare mensen het leven gekost. In alle nood mogen we tot God om hulp roepen. Hij alleen kan elke storm tot bedaren brengen.

Het grootste gevaar dat ons bedreigt, is Gods rechtvaardige oordeel over onze zonden. Daaraan komt nooit een einde; die golven zullen nooit gaan liggen. Alleen als we tot de Heere Jezus gaan en achter Zijn kruis schuilen, zijn we veilig. Omdat Híj het oordeel heeft gedragen, zal het ons niet meer treffen!

In Grazige Weiden

In Grazige Weiden is een christelijke uitgever in Den Helder. Dagelijks is op hun website ook een korte overdenking te lezen: www.ingrazigeweiden.nl
Tekening: © Henk-Jan Oudenampsen

Christelijk Nieuws
ChristelijkNieuws.nl maakt gebruik van cookies