Marieke de Jong: Vijf redenen die mij bij Jezus vandaan hielden

Marieke vertelt tijdens een bijeenkomst van de organisatie Jij Daar! hoe God haar leven heeft verandert. Ze doet haar verhaal omdat ze hoopt dat anderen daar iets van leren en de weg naar God vinden. Marieke leefde haar eigen leven, maar toch liet ze het geloof in God niet los, of beter gezegd: God liet haar niet los. Ze schoof het steeds aan de kant, ze wilde eerst van het leven genieten en ooit later meer met God gaan leven.

In deze video vertelt Marieke welke redenen er in haar leven waren die haar bij God vandaan hielden. Ze dacht plezier te vinden in de wereld. Drank en drugs en relaties vulden haar dagen maar lieten haar hart koud. Ze zocht het in de pleziertjes van de wereld maar vond eenzaamheid en leegte. Haar broers deden er nog een schepje bovenop en leefden compleet los van God en deden alles wat Hij heeft verboden.

Totdat een van haar broers radicaal tot bekering kwam en daar vol enthousiasme over ging vertellen. Dat zette de wereld van Marieke op z’n kop. God sprak tot haar en ze realiseerde zich dat ze een definitieve keuze moest maken. En dat deed ze. Nu weet ze dat het beter is om een dag bij God te zijn dan duizend elders. God heeft haar leven gevuld en inhoud gegeven. Hij is de Enige die dat kan, Hij geeft ons een doel, hij verandert ons innerlijk.

Bekijk het prachtige getuigenis van Marieke en ontdek hoe God mensen kan veranderen.

Misschien wil je meer weten over dit leven met God. De Bijbel is Gods boek, daarin kun je alles vinden wat je nodig hebt. Kort samengevat is dit de boodschap:

De weg naar het Leven

  1. God heeft alles gemaakt: de aarde, planten, dieren, mensen… In het begin was alles prachtig. Er was geen ziekte en geen dood. En God had een relatie met de mensen.
  2. Maar de eerste mensen, Adam en Eva, werden ongehoorzaam en opstandig. Vanaf dat moment was de relatie tussen God en mensen verbroken.
  3. Ruzie, eenzaam heid, ziekte en dood zijn de gevolgen. Zonder God is er geen werkelijk leven. Ook ik leef ge scheiden van God. Hij moet mij straffen voor mijn verkeerde daden (‘zonden’ noemt de Bijbel dat). Als ik sterf, blijf ik ver van God vandaan.
  4. Uit liefde zorgde God voor een oplossing. Zijn Zoon, Jezus Christus, kwam uit de hemel naar de aarde. Hij stierf aan een kruis. Daar droeg Hij mijn straf. Na drie dagen stond Hij op uit de dood.
  5. Als ik geloof dat Jezus Christus voor mijn zonden is ge storven en ik Hem aanneem als Redder, krijg ik een relatie met God. Ik word Zijn kind!
  6. Nu is mijn nieuwe leven begonnen! Ik kan elke dag met God praten (bidden). In de Bijbel, het boek van God, lees ik wat Hij tegen mij zegt.
  7. Dit nieuwe leven gaat verder, ook na mijn dood. Als ik sterf, zal ik bij God zijn in de hemel.

Auteur: Jij daar – Getuigenis Marieke
Meer informatie: http://www.jijdaar.nl

Christelijk Nieuws
ChristelijkNieuws.nl maakt gebruik van cookies