MENU
HGJB ziet toekomst met vertrouwen tegemoet

HGJB ziet toekomst met vertrouwen tegemoet

07 jun

BILTHOVEN – De HGJB heeft een intensief jaar achter de rug. Dat blijkt uit het jaaroverzicht dat onlangs werd gepubliceerd in haar verenigingsmagazine Dichtbij en op de website www.hgjb.nl. Ze gaat hierover in gesprek met haar leden op de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering op donderdag 7 juni.

Dan houdt de Hervormd-gereformeerde jeugdorganisatie haar Algemene Ledenvergadering in kerkelijk centrum Het Baken, Beneluxlaan 3 in Woerden. Donateurs, relaties en andere belanghebbenden worden hartelijk uitgenodigd deze vergadering tussen 18.30 tot 19.30 bij te wonen. Om 17.30 is er de mogelijkheid om elkaar te ontmoeten tijdens een maaltijd. De HGJB bestaat bij de gratie van donateurs en gemeenten en hun inbreng wordt zeer op prijs gesteld.

Thema-avond ‘De deugd in het midden’
Om 20.00 uur begint aansluitend de thema-avond. Onder de titel ‘De deugd in het midden’ hoopt dr. A. de Muynck, lector aan de Driestar Hogeschool, te spreken over het ontwikkelen van christelijke deugden bij kinderen en jongeren. In workshops worden vervolgens verschillende deugden praktisch uitgewerkt.

Kersverse HGJB-directeur Jan Kranendonk over het thema: “Dit is ontleend aan het nieuwe jaarthema ‘Met hart en ziel’. Het gaat daarin over het leven met God, waarin (onder andere) het aanleren van nieuwe gewoonten een belangrijke plaats heeft. In feite hebben we het dan over deugden, want deugden zijn niet anders dan goede gewoonten!”

2017
Een greep uit het overzicht van afgelopen seizoen: we kijken terug op zes prachtige TOV-avonden, waar honderden tieners en hun clubleiders genoten van bijzondere activiteiten, multimediaal spektakel en Bijbelse inhoud. We organiseerden geslaagde Scholierenweekenden en fijne vakanties voor kinderen, tieners en jongeren. Verder: een mooie serie Houvastavonden, tal van inspirerende cursussen voor jeugdleiders, ambtsdragers en gemeenteleden. De predikantenlunches werden goed gewaardeerd. Evenals de Vakantie Bijbelweek, waarmee we landelijk circa 35.000 kinderen konden bereiken, via de plaatselijke gemeenten. En sloten het jaar af met een uitverkochte Kerstconferentie voor 1.000 jongeren. Veel dus om dankbaar voor te zijn!

Leer & Leef succesvol!
De nieuwe catechesemethode Leer & Leef blijft scoren. Gemeenten waarderen de stevige inhoud in een eigentijds jasje. Na een eerste uitgave voor de onderbouw, is er afgelopen jaar een 2e deel voor de onderbouw en een deel voor de bovenbouw verschenen. Hiermee bedienen we nu dus de hele leeftijdscategorie van 12-18 jaar. De methode wordt ontwikkeld in samenwerking met de meeleesgroep die bestaat uit predikanten, mensen uit het onderwijs, catecheten en schrijvers van lessen. Het resultaat mag er zijn: al 5000 catechisanten ontvangen catechese aan de hand van deze mooie frisse methode!

Geloofsopvoeding ‘Voorleven’
De nieuwe serie Voorleven is afgelopen jaar volledig gerealiseerd. Ze bestaat uit vier delen en bestrijkt de leeftijd van 0 tot 16 jaar. Ouders kunnen op die manier met hun kind meegroeien! Uniek is de focus op zowel de pedagogische als de bijbels-theologische kant van opvoeden. Met concrete opdrachten en prikkelende gespreksvragen wordt een open gesprek bevorderd waarin ouders kunnen leren van elkaar. “De boekjes zijn daardoor ideaal voor een moeder/vadergroep of doopkring!”, zegt kringlid Tineke de Klink uit Abcoude enthousiast. “Zeker in combinatie met de informatieve gebruikersavonden die de HGJB landelijk aanbiedt.”

Leren, innoveren en vernieuwen
Als organisatie zijn we continue bezig met leren en innoveren. Bij de ontwikkeling van nieuwe materialen betrekken we theologen en (ortho)pedagogen om gedegen feedback te geven. Ook deed een vijftal gemeenten mee in een pilot van Voorleven. Hierdoor sluit het materiaal nog beter aan op de gebruikers.
Ook op het gebied van digitalisering zijn goede stappen gezet. In 2018 gaan we hier mee verder. Bijvoorbeeld door de ingebruikname van een nieuw crm systeem en website. Daarmee willen we onze achterban nog klantvriendelijker en doelmatiger bedienen.

Samen bouwen aan impact!
Er is afgelopen jaar veel ontwikkeld en georganiseerd. We werkten daarbij extern samen met ondermeer de IZB, GZB en PKN/JOP.
Maar ook intern gebeurde het nodige. 2017 stond immers in het teken van het ‘bouwen aan impact’. De HGJB heeft een nieuwe merkbelofte: ‘Houvast voor jongeren en hun gemeenten’.
Verder heeft ze geïnvesteerd in het herzien van haar visie en het implementeren van een andere organisatievorm. We verbeterden de klantenservice, traden meer in direct contact met onze achterban en werden zichtbaarder in gemeentes. Bijvoorbeeld via onze nieuwe gemeente-adviseur. Maar ook door vaker achterbanmeetings te organiseren. Hier gaan we uiteraard mee door.
De inzet van de nieuwe vrijwilligerscoördinator heeft zijn vruchten afgeworpen in het beter coördineren en aansturen van onze grote groep vrijwilligers. Aan 16 evenementen werkten circa 430 vrijwilligers mee. We zijn geweldig dankbaar en blij met al die enthousiaste vrijwilligers die zich met hun tijd en expertise inzetten voor de HGJB activiteiten!

Het financiële resultaat is uitgekomen op € 9.545,- wat duidt op een stabiele eigen inkomstenstroom.

Datum: 7 juni 2018
Auteur: Remco van der Meij
Foto: HGJB
Website: http://www.hgjb.nl/alv2018

Dit artikel delen:

Meer nieuws: