Andries Knevel naar event GZB, HGJB en IZB: Geloofsvoorbeelden

Op donderdag 6 juni 2024 organiseren de GZB, HGJB en IZB in Nijkerk een inspiratiebijeenkomst over ‘Geloofsvoorbeelden’. Allemaal kennen we mensen die een belangrijke rol hebben gespeeld in de ontwikkeling van ons geloof. Dat geldt ook voor voormalig EO-presentator en theoloog Andries Knevel. Hij zal spreken over het belang van voorbeelden voor de geloofsoverdracht.

Andries Knevel spreekt als theoloog en kenner van de media, maar ook als christen, vader, opa, vriend of iemand die ook gewoon zijn boodschappen bij de lokale supermarkt haalt. Tijdens zijn verhaal komen vragen aan de orde zoals: Wat is het belang van geloofsvoorbeelden voor de geloofsoverdracht? In hoeverre ben je zelf een geloofsvoorbeeld? Durven we het zelf te zijn, willen we dat eigenlijk wel en zo ja, hoe doe je dit dan? Wat gebeurt er als geloofsvoorbeelden ‘vallen’?

Andries zegt: ‘Het gaat in onze tijd – voor een groot deel – om betrouwbaarheid van de boodschapper. Dit is van essentieel belang. Wij, als christenen, dienen in ons handelen en in onze uitstraling hiervan bewust te zijn. Tegelijkertijd moeten we niet in de kramp schieten.’ Na de lezing is er gelegenheid om met elkaar van gedachten te wisselen.

Algemene Ledenvergadering GZB, HGJB en IZB

Voorafgaand aan de inspiratiebijeenkomst is de Algemene Ledenvergadering van de drie organisaties afzonderlijk. Daarin wordt verantwoording afgelegd over het gevoerde beleid in 2023 en worden nieuwe plannen gepresenteerd.

Geïnteresseerden die ook de maaltijd willen bijwonen zijn om 17.00 uur welkom. De drie organisaties houden afzonderlijk hun Algemene Ledenvergadering van 18.15-19.15 uur. Van 19.45-21.30 uur is het gezamenlijke programma met onder anderen Andries Knevel. De bijeenkomst is in ‘De Schakel’, Oranjelaan 10 in Nijkerk.

Aanmelden kan via gzb.nl, hgjb.nl of izb.nl.
Daar kunt u ook terecht voor meer informatie.

Auteur: Alice de Graaf
Web: www.hgjb.nl
Foto: © Henk-Jan Oudenampsen

Christelijk Nieuws
ChristelijkNieuws.nl maakt gebruik van cookies