Nieuwe editie van Opvoedingsbron: Bijbelse hoop in onzekere tijden

BILTHOVEN – De nieuwe editie van Opvoedingsbron gaat over Bijbelse hoop. Het magazine met het thema ‘In verlangen – hopen op Zijn komst’ is uitgegeven door vier Hervormd-Gereformeerde bonden. Met het magazine hopen zij de geloofsopvoeding, zeker in deze onzekere tijden, te ondersteunen. Het thema is uitgewerkt voor verschillende plekken in de gemeente, bijvoorbeeld voor (bijbel)kringen en voor een gesprek in het gezin. Opvoedingsbron is gratis te downloaden via onder andere HGJB.nl.

Opvoedingsbron is een jaarlijkse uitgave van de Werkgroep Educatief Beraad (WEB), een samenwerkingsverband van de Bond van Hervormde Zondagsscholen, de Hervormd-Gereformeerde Jeugdbond, de Hervormde Mannenbond en de hervormde vrouwenbond Vrouw tot Vrouw. Met dit magazine willen zij de geloofsopvoeding in de gezinnen, vanuit de kerkelijke gemeenten, verstevigen.

Leven vanuit hoop
De vraag waar deze uitgave van Opvoedingsbron bij stilstaat is: Hoe geef je de Bijbelse hoop door in je gezin? Leantine Dekker schrijft: ‘Hoe ouder kinderen worden, hoe meer ze ontdekken hoe de wereld in elkaar steekt. Ze worden zich bewuster van alle gebrokenheid op aarde. Soms heb je als ouder de neiging om je kind zoveel mogelijk weg te houden bij tegenslag of moeilijke thema’s. Maar tegenslag hoort bij het leven.’

In het magazine wordt duidelijk gemaakt hoe belangrijk het is om de Bijbelse hoop door te geven aan kinderen. Als opvoeders is het goed om hierin het voorbeeld te geven. ‘Kinderen letten erop hoe je met moeilijke tijden en tegenslagen omgaat,’ benadrukken ouders Marijke en Daniël Don. ‘Daarom denken we dat we als ouders hierin een voorbeeld moeten zijn. Dit heeft meer impact en geeft meer hoop dan het ze alleen met woorden vertellen.’

Inspiratie, tips en bemoediging
Opvoedingsbron biedt inspiratie, tips en bemoediging voor ouders. In de uitgave staan een bijbelstudie van ds. A.J. van den Herik, een pedagogisch artikel van Leantine Dekker, praktijkvoorbeelden van twee gezinnen en zes bijbelmomenten. Aan het magazine werkten diverse schrijvers, theologen en pedagogen uit het netwerk mee.

Het digitale magazine is gratis te downloaden vanaf de sites van genoemde bonden. Kerkelijke gemeenten kunnen het magazine digitaal verspreiden of een gedrukt exemplaar voor € 1,00 per stuk bestellen via de webshop van Vrouw tot Vrouw: www.vrouwtotvrouw.nl.

Christelijk Nieuws
ChristelijkNieuws.nl maakt gebruik van cookies