HGJB sluit 2023 financieel met onverwacht positief resultaat

BILTHOVEN – Tegen de verwachting in sluit de HGJB het jaar 2023 qua financiën met een positief resultaat. Terwijl een tekort was begroot van € 130.000, eindigde het jaar met een plus van € 29.000. De jeugdorganisatie verklaart dit resultaat uit incidentele ontvangsten. Structureel blijft de financiële situatie kwetsbaar.

2023 gaf een forse stijging in loonkosten te zien, als gevolg van de nieuwe cao die op 1 juli van kracht werd. Daar stonden enkele extra opbrengsten tegenover uit nalatenschappen. Bovendien kwamen aan het einde van het jaar extra giften binnen, met name van particulieren en bedrijven, na een urgente giftvraag vanwege de gestegen kosten. Het is dankzij deze incidentele ontvangsten dat het jaar positief kon worden afgesloten. De HGJB is dankbaar voor de betrokkenheid van haar achterban die daaruit blijkt.

Tekort in 2024

Voor 2024 wordt niettemin een tekort van € 167.000 begroot. De kosten zullen structureel fors stijgen, waar ook structureel meer inkomsten tegenover moeten staan. De HGJB ontkomt er daarom niet aan om de prijzen van haar producten te verhogen.

53 gemeenten

Het jaarverslag laat verder zien dat er in 2023 voor meer dan 15.000 jongeren catechese-materiaal is verkocht. Met ruim 1200 jongeren had de HGJB direct contact op haar eigen activiteiten. In 53 verschillende gemeenten werd een toerustingsavond georganiseerd. Ook is er hard gewerkt aan het HGJB-methodeplatform om steeds meer methoden digitaal toegankelijk te maken.

Meer over de HGJB

Zit je met levensvragen? Verlang je naar een leven met God? Of wil je als ouder of leidinggevende in het jeugdwerk jongeren daarin toerusten en voorleven? Sluit je dan aan bij de HGJB. Al meer dan honderd jaar biedt de HGJB houvast aan jongeren en hun gemeenten. Herkenbaar, levensecht, inspirerend en deskundig. 

Missie

De HGJB is een vereniging van gemeenten en jeugdclubs binnen de Protestantse Kerk in Nederland die, staande in de hervormd-gereformeerde traditie, jongeren van de gemeente bij Christus wil brengen, opdat ze Hem leren kennen, vertrouwen en navolgen. We doen dit in afhankelijkheid van en gehoorzaamheid aan God, die ons wil inschakelen bij de uitbreiding van Zijn Koninkrijk in deze wereld. Met dat doel organiseren we inspirerende activiteiten voor jongeren en rusten we hun ouders en leidinggevenden toe met een samenhangend geheel van kennis, vaardigheden, methoden en materialen voor goed kerkelijk jeugdwerk.

Visie  

De HGJB gelooft dat jongeren voor hun behoud Christus nodig hebben en dat Gods Koninkrijk doorbreekt wanneer zij hun houvast vinden in Hem. Hun gemeenten komen tot bloei wanneer zij maximaal zijn toegerust om de navolging van Christus concreet te maken in de leefwereld van jongeren en hen daarin voor te leven.

Steun de HGJB

Het werk van de HGJB heeft impact op jongeren en hun gemeenten. Gelooft u ook dat jongeren voor hun behoud Christus nodig hebben en dat Gods Koninkrijk doorbreekt wanneer zij hun houvast vinden in Hem? Verras ons met uw financiële steun, zodat wij ons werk onverminderd voort kunnen zetten.

Auteur: Brenda Heek
Meer: www.hgjb.nl

Christelijk Nieuws
ChristelijkNieuws.nl maakt gebruik van cookies