HGJB: Tiende en laatste uitgave Opvoedingsbron

BILTHOVEN – Al tien jaar geeft Werkgroep Educatief Beraad een magazine uit over (geloofs)opvoeding: Opvoedingsbron. Hierin staat bijbelse en praktische toerusting voor ouders, verzorgers en andere opvoeders. De tiende en laatste uitgave heeft het thema ‘In de leer’ en gaat over kinderen leren geloven. Het thema is uitgewerkt voor verschillende plekken in de gemeente, bijvoorbeeld voor (bijbel)kringen en voor een gesprek in het gezin. Opvoedingsbron is gratis te downloaden via onder andere HGJB.nl.

Opvoedingsbron is een jaarlijkse uitgave van de Werkgroep Educatief Beraad (WEB), een samenwerkingsverband van de Bond van Hervormde Zondagsscholen, de Hervormd-Gereformeerde Jeugdbond, de Hervormde Mannenbond en de hervormde vrouwenbond Vrouw tot Vrouw. Met dit magazine willen zij de geloofsopvoeding in de gezinnen, vanuit de kerkelijke gemeenten, verstevigen.

Kinderen leren geloven

In deze uitgave van het opvoedingsmagazine gaat het over kinderen leren geloven. Herman van Wijngaarden (HGJB) schrijft: ‘Geloven moet je leren, het gaat niet vanzelf en het word je al helemaal niet aangeboren. Onze kinderen moeten heel veel leren – op school, op zwemles, op muziekles en op de voetbal. Dat betekent dat ze veel moeten oefenen en luisteren naar de docent of coach. Anders gaat het niet. Zo is het ook met het geloof.’ De opvoedkundige taken kun je als ouders delen met anderen, zoals kerk en school. Tegelijk benoemt Van Wijngaarden dat het slagen van geloofsonderwijs voor een groot deel afhangt van de ouderbetrokkenheid.

Opvoedingsbron biedt inspiratie, tips en bemoediging voor ouders. In het magazine staat een bijbelstudie over ‘De loffelijke daden van de Heere’. Deze is geschreven door ds. J.J. ten Brinke. Verder staan er praktijkvoorbeelden en zeven praktische handvatten voor leermomenten in het gezin in het magazine. 

Laatste uitgave

Deze uitgave is de laatste uitgave van Opvoedingsbron. In het magazine is te lezen dat het aanbod van toerusting en materiaal rond geloofsopvoeding de laatste tijd enorm is toegenomen. Daarom is het uitgeven van het blad niet meer nodig. De werkgroep is dankbaar voor deze ‘mooie en uitgebreide initiatieven’ en beveelt deze dan ook graag aan.

De tiende uitgave van Opvoedingsbron is gratis te downloaden vanaf de sites van genoemde bonden. Kerkelijke gemeenten kunnen het magazine digitaal verspreiden of een gedrukt exemplaar voor € 1,00 per stuk bestellen via de webshop van Vrouw tot Vrouw: www.vrouwtotvrouw.nl.

Auteur: Alice de Graaf
Web: www.hgjb.nl
Beeld: HGJB

Christelijk Nieuws
ChristelijkNieuws.nl maakt gebruik van cookies