HGJB komt met nieuw evenement voor jongeren

BILTHOVEN – Dit voorjaar komt de HGJB met een nieuw evenement voor jongeren (17+): de HGJB-Jongerenavonden. Tijdens deze avonden verdiepen jongeren samen hun geloof en gaan ze het gesprek met elkaar aan. Spreker ds. Leon van den Dool neemt de jongeren mee in de vraag ‘Hoe houd je elkaar vast in een wereld die uit elkaar valt?’

De avond wordt op 11 maart in Ridderkerk en op 18 maart in Ermelo georganiseerd. Deze nieuwe activiteit komt in de plaats van de vroegere Houvastavonden van de HGJB, die mede gericht was op belijdenisgroepen. Kijk voor meer informatie op HGJB.nl/Jongerenavonden.

Na een terugloop van het deelnemersaantal op de Houvastavonden, besloot de jongerenorganisatie haar evenement onder de loep te nemen. Na een uitgebreid onderzoek onder jongeren is nu het nieuwe evenement opgezet: de HGJB-Jongerenavonden.

Geloofsverdieping en gesprekken

Centraal tijdens deze avond staan geloofsverdieping en gesprekken. Een inspirerende spreker, deze editie ds. Leon van den Dool, neemt jongeren mee in een actueel thema. Daarna gaan ze hierover met elkaar én met de spreker in gesprek. Natuurlijk wordt er op de avonden ook gezongen.

Hoe houd je elkaar vast?

Ds. Leon van den Dool denkt met de jongeren na over de vraag ‘Hoe houd je elkaar vast in een wereld die uit elkaar valt?’ Dit doet hij aan de hand van de opdracht die Jezus tijdens het Laatste Avondmaal geeft: “Namelijk dat u elkaar liefhebt; zoals Ik u liefgehad heb, moet u ook elkaar liefhebben.”

‘Hoe Jezus Zijn discipelen heeft liefgehad, blijkt uit wat daaraan voorafging, de voetwassing,’ vertelt Christiaan Trommel. De jongerenwerker van de HGJB heeft samen met ds. Van den Dool het thema uitgewerkt. Hij vertelt verder: ‘Dienend wast Hij de voeten van Zijn discipelen. Een oproep aan ons om ons ego aan de kant te zetten en in dienende liefde er echt voor de ander te zijn. Dat kan alleen verbondenheid en echte eenheid geven in situaties van alledag.’

De HGJB-Jongerenavonden zijn bedoeld voor jongeren vanaf 17 jaar. Ook predikanten, catecheten en jeugdleiders zijn welkom met hun jeugdvereniging, catechese- of belijdenisgroep.

Over HGJB

De HGJB is een vereniging van gemeenten en jeugdclubs binnen de Protestantse Kerk in Nederland die, staande in de hervormd-gereformeerde traditie, jongeren van de gemeente bij Christus wil brengen, opdat ze Hem leren kennen, vertrouwen en navolgen. We doen dit in afhankelijkheid van en gehoorzaamheid aan God, die ons wil inschakelen bij de uitbreiding van Zijn Koninkrijk in deze wereld. Met dat doel organiseren we inspirerende activiteiten voor jongeren en rusten we hun ouders en leidinggevenden toe met een samenhangend geheel van kennis, vaardigheden, methoden en materialen voor goed kerkelijk jeugdwerk.

Visie

De HGJB gelooft dat jongeren voor hun behoud Christus nodig hebben en dat Gods Koninkrijk doorbreekt wanneer zij hun houvast vinden in Hem. Hun gemeenten komen tot bloei wanneer zij maximaal zijn toegerust om de navolging van Christus concreet te maken in de leefwereld van jongeren en hen daarin voor te leven.

HGJB – Gerrina Bakker
HGJB
07-03-2022
Jongeren
https://www.hgjb.nl

ChristelijkNieuws.nl maakt gebruik van cookies