House of Joy in Ter Apel: Een plek van ontspanning voor vluchtelingen

Ter Apel komt regelmatig in het nieuws vanwege de grote aantallen vluchtelingen en de overlast die wordt ervaren. Na de zomer opent Stichting Gave in deze plaats een House of Joy. Een House of Joy is een plek waar vluchtelingen terecht kunnen voor ontspanning en persoonlijke ontmoeting en kracht kunnen vinden voor een nieuwe start. Omdat vrijwel elke vluchteling zich in Ter Apel moet melden, ontstaat de unieke mogelijkheid om een groot aantal van hen te bereiken.

Huiskamers

“Het doel is dat vluchtelingen in deze ‘huiskamers’ buiten het azc tot rust kunnen komen. Door samen activiteiten te doen en ontspannen met elkaar om te gaan, zullen ze zich weer even ‘gewoon mens’ voelen”, legt Bas de Heede, waarnemend directeur van Gave uit. “Bovendien is het ons verlangen dat ze ook de liefde van God gaan ervaren. Juist in Ter Apel, waarvan we allemaal weten dat daar zoveel spanning is. We bidden dat daar straks voor hen ook een plek van thuiskomen is.”

Landelijk

Het House of Joy is een concept van Gave dat landelijk wordt opgezet. Het biedt vluchtelingen een plek waar ze weer even op adem kunnen komen en kracht kunnen vinden voor een nieuwe start. Op vier plaatsen in Nederland is er al een House of Joy actief en vijf zijn er in oprichting, waaronder in Ter Apel. In het House of Joy worden activiteiten aangeboden zoals sport en spel, taallessen en bijbelstudies. Gave werkt in Ter Apel samen met de Parochie Heilig Kruis en de interkerkelijke werkgroep Helping Hands uit Mussel.

Draagvlak kerken

Begin dit jaar is er voor de kerken in Ter Apel en omgeving een informatieavond gehouden. De opkomst en reacties toonde aan dat er interesse is voor dit initiatief. Onder leiding van Gave is er momenteel vanuit de lokale kerken een stuurgroep gevormd. Die ondersteunt de vrijwilligers bij de uitvoering van de activiteiten en waarborgt het contact met het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) en gemeente.

Het House of Joy komt in het voormalige zusterhuis St. Lucia van de Parochie Heilig Kruis in Ter Apel. Deze locatie ligt op minder dan vier kilometer afstand van het aanmeldcentrum. Op 8 mei vond de sleuteloverdracht plaats.

Omwonenden

Begin juni is overleg geweest met de omwonenden. Sommigen vreesden overlast, maar die zorgen zijn weggenomen omdat er alleen overdag activiteiten plaatsvinden en onder toezicht. Ook zal er in het House of Joy geen nachtplek worden aangeboden, omdat hiervoor de kennis en middelen ontbreekt. Vorig jaar ontstond in Ter Apel de schrijnende situatie dat vluchtelingen buiten moesten slapen.

Momenteel is er door vrijwilligers hard geklust om het House of Joy in te richten. Een echtpaar komt in september wonen in het House of Joy en gaat het geheel vanuit Gave coördineren.

Over Stichting Gave

Stichting Gave is een interkerkelijke organisatie voor het werk onder vluchtelingen en asielzoekers in Nederland. Gave verlangt ernaar dat de vluchteling die naar ons land komt, wordt gezien en geliefd. Ze maakt kerken en christenen bewust van de roeping om vluchtelingen een thuis te bieden. Gave helpt christenen om vluchtelingen in Jezus’ naam te zien en lief te hebben.

Kijk voor meer informatie op www.gave.nl

Christelijk Nieuws
ChristelijkNieuws.nl maakt gebruik van cookies