Worship op marktplein Apeldoorn: We brengen een boodschap van hoop

Dinsdagavond 31 oktober, op de dag dat Halloween wordt gevierd, was het enthousiaste team van Presence in Apeldoorn aanwezig op het Marktplein. Er werden aanbiddingsliederen gezongen en Wim Hoddenbagh hield een toespraak waarin hij uitlegde dat alleen het bloed van de Heere Jezus ons kan verlossen van de zonde. Online was dit event te volgen via de livestream en wereldwijd wordt er meegekeken. Christelijknieuws was erbij, bekijk hieronder de foto’s.

Dichtbij Gods hart

Wim Hoddenbagh brengt als spreker mensen graag dichtbij Gods hart. Hij spreekt veel in kerken en op conferenties. Zijn boodschap is eerlijk en kwetsbaar en vol van de kracht van Gods Geest en van liefde voor Jezus. Hij houdt ervan om de Bijbel tot leven te laten komen, met praktische inzichten en voorbeelden die je bijblijven!

Bekijk hier de livestream:

Wim en Gea Hoddenbagh

Stichting Presence is opgericht door Wim en Gea Hoddenbagh, samen met een enthousiast team. Het doel van Presence is Gods aanwezigheid zichtbaar maken op plekken van invloed in ons land en in de levens en roepingen van mensen.

Stel je voor dat Gods aanwezigheid zichtbaar en tastbaar wordt in het dagelijkse leven. Op de werkvloer, in de kerk, in huizen en gezinnen, in de politiek! Dit is waar Presence zich vol geloof en enthousiasme voor inzet.

Ze doen dat door campagnes en gebeds- en aanbiddingsbijeenkomsten te organiseren in Nederland, door gericht te investeren in bedieningen en organisaties en in roepingen van mensen, door een klankbord te zijn voor leiders, ondernemers, politici en voorgangers en door te spreken in kerken en op conferenties.

De missie van Presence is Gods aanwezigheid zichtbaar te maken in de levens en roepingen van mensen, in de kerk en op plekken van invloed in ons land.

Presence ontstond door een roeping die Wim en Gea Hoddenbagh kregen vanuit een bijbeltekst in Jesaja 49:8-9:

Ik neem je in dienst voor mijn verbond met het volk –
om het land weer op te richten,
het verlaten erfgoed in eigendom terug te geven,
tegen gevangenen te zeggen: ‘Ga in vrijheid!’
en om tegen wie in het duister verblijft te zeggen: ‘Kom tevoorschijn!’

In deze tekst staan vier doelen:

  • We geloven dat God ons land op het oog heeft. Hij roept mensen om zijn aanwezigheid zichtbaar te maken op plekken van invloed.
  • We geloven dat God de kerk van ons land weer wil vullen met zijn glorie, zodat mensen God zullen aanbidden en erkennen: ‘Werkelijk, God is in uw midden.’
  • We geloven dat de prediking van Gods woord en het getuigenis van Gods Geest mensen weer in vrijheid brengt.
  • We geloven dat God vandaag mannen en vrouwen tevoorschijn roept om de oogst binnen te halen.

Het werk van Gods Geest is nooit klein. Gods Woord is altijd vol van kracht.

Presence bereikt mensen door een boodschap van hoop te brengen in kerken en op conferenties, door gericht te investeren in de levens en roepingen van mensen, door bemoediging en ondersteuning van leiders van organisaties, stichtingen en ondernemingen, en door inspiratie via social media en ook podcast en televisie.

God verandert door zijn Woord en door zijn Geest mannen en vrouwen, kerken, ondernemingen en landen. Hij heeft oog voor ieder mens en Hij heeft ons land op het oog. Presence wil daarom zoveel mogelijk mensen toerusten om Jezus na te volgen – onbevangen en enthousiast, in het gewone dagelijkse leven, in elke invloedsfeer van de maatschappij.

Web: www.presence.nl
Livestream: YouTube
Auteur: christelijknieuws / website Presence
Foto’s: © Henk-Jan Oudenampsen

Christelijk Nieuws
ChristelijkNieuws.nl maakt gebruik van cookies