De hand van God in de geschiedenis van Israël

Amir Tsarfati: Door de hele moderne geschiedenis van Israël heen zien we de hand van God. Bijvoorbeeld in het redden van mensen uit de vernietigingskampen in Europa. En in het terugbrengen van Joden naar een land dat ooit een dorre woestenij was en nu een van de vruchtbaarste gronden ter wereld is. Maar ook in het doen herleven van de oude vergeten Hebreeuwse taal als het enige communicatiemiddel tussen mensen die afkomstig zijn uit meer dan 80 verschillende diaspora’s. En in het ervoor zorgen dat de pogingen om de jonge staat te vernietigen zullen mislukken.

Gods hand was er gedurende de hele geschiedenis van Israël als pasgeboren staat. En de afgelopen 66 jaar was God er. De Bijbel zegt: “Hij die Israël bewaart, sluimert noch slaapt.” Het volk Israël is sterk en veerkrachtig. Het volk van Israël heeft de grote hand van God gezien in het beschermen en voorzien in alles wat ze nodig hadden. En we houden vast aan de belofte die God aan Israël gaf via de profeet Amos, in het negende hoofdstuk van zijn boek:

“Ik zal een omkeer brengen in de gevangenschap van Mijn volk Israël. Zij zullen de verwoeste steden herbouwen en bewonen, zij zullen wijngaarden planten en de wijn ervan drinken, zij zullen tuinen aanleggen en de vrucht ervan eten. Ik zal hen in hun land planten, en zij zullen nooit meer weggerukt worden uit hun land, dat Ik aan hen gegeven heb, zegt de HEERE, uw God.”

Vijf legers in 1948

Bij zijn geboorte in 1948 werd de natie Israël binnengevallen door vijf legers die een jihad afkondigden, met de belofte Israël te vernietigen en zo nodig elke druppel van hun eigen bloed te vergieten. Toen Israël werd aangevallen, bezat het geen enkele tank of kanon en had het negen verouderde vliegtuigen. De vijf binnenvallende legers werden afgeslagen en Israël overleefde en bloeide zelfs op.

Vóór de Zesdaagse Oorlog van 1967 kondigde president Nasser van Egypte aan: “De legers van Egypte, Jordanië, Syrië en Libanon staan klaar aan de grenzen van Israël… om de uitdaging aan te gaan, terwijl achter ons de legers van Irak, Algerije, Koeweit, Soedan en de hele Arabische natie staan. Deze daad zal de wereld versteld doen staan. Vandaag zullen ze weten dat de Arabieren klaar zijn voor de strijd, het kritieke uur is aangebroken. We hebben het stadium bereikt van serieuze actie en niet van verklaringen.”

President Abdur Rahman Aref van Irak mengde zich in de woordenstrijd en zei: “Het bestaan van Israël is een fout die rechtgezet moet worden. Dit is onze kans om de schande uit te wissen die sinds 1948 aan ons kleeft. Ons doel is duidelijk – Israël van de kaart vegen.” Op 4 juni sloot Irak zich aan bij de militaire alliantie met Egypte, Jordanië en Syrië.

De Arabische retoriek werd geëvenaard door de mobilisatie van Arabische troepen. Ongeveer 250.000 troepen (bijna de helft in de Sinaï), meer dan 2.000 tanks en 700 vliegtuigen omsingelden Israël. En toch, opnieuw in de minderheid, kansloos, omsingeld en geconfronteerd met schijnbaar onoverkomelijke kansen, duurde het slechts zes dagen voordat Israël zegevierde. Oost-Jeruzalem werd ingenomen en het geluid van deze woorden weerklonk door het hele land: “De Tempelberg is in onze handen!

Jom Kippoer 1973

Op 6 oktober 1973 – Jom Kippoer, de heiligste dag op de Joodse kalender – openden Egypte en Syrië een gecoördineerde verrassingsaanval op Israël. Ongeveer 180 Israëlische tanks stonden tegenover een aanval van 1400 Syrische tanks. Langs het Suezkanaal werden minder dan 500 Israëlische verdedigers aangevallen door 80.000 Egyptenaren (uit de Jewish Virtual Library). Toch zegevierde Israël opnieuw.

Zelfs met al dit duidelijke bewijs dat Israël weer een natie is door de voorzienigheid en beloften van God, zijn we hier vandaag weer met Israël dat wordt aangevallen door hen die de Joden haten.

Zacharia 12:3

Op die dag zal het gebeuren dat Ik Jeruzalem zal maken tot een steen die moeilijk te tillen is voor al de volken. Allen die hem optillen, zullen zichzelf zeker diepe sneden toebrengen, en al de volken van de aarde zullen zich tegen haar verzamelen.

Dat waar we naar kijken geestelijk van aard is, wordt bewezen door het feit dat de wereld grotendeels onverschillig lijkt te staan tegenover verkrachting, marteling en moord, zolang het maar tegen de Joden is. Helaas hebben velen binnen de kerk zich aangesloten bij degenen die de Joden als bezetters bestempelen en de acties van de Palestijnse terroristen goedpraten als gerechtvaardigd vanwege hun onderdrukking. Sommigen doen dit onder het motto dat het moderne Israël niet het Bijbelse Israël is.

Genesis 12:3

“Ik zal zegenen wie u zegenen, en wie u vervloekt, zal Ik vervloeken; en in u zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden.”

Genesis 12:7

Toen verscheen de HEERE aan Abram en zei: Aan uw nageslacht zal Ik dit land geven. Toen bouwde hij daar een altaar voor de HEERE, Die hem verschenen was.

Genesis 17:18-19

En Abraham zei tegen God: Och, zou Ismaël voor Uw aangezicht mogen leven! God zei: Integendeel, uw vrouw Sara zal u een zoon baren en u moet hem de naam Izak geven. Ik zal Mijn verbond met hem maken, tot een eeuwig verbond voor zijn nageslacht na hem.

Als het moderne Israël niet het Bijbelse Israël is, waarom beschermt de God van de Bijbel het dan tegen degenen die zijn volk willen vernietigen? Het antwoord is eenvoudig: Hij sloot het verbond en Zijn naam en Woord staan op het spel.

Vervloekingen en zegeningen

In de beroemde passage van Genesis 12:3 zien we een waarschuwing voor vervloekingen gevolgd door een belofte van zegeningen die nog steeds waar is en zich vandaag de dag manifesteert. God zei dat via Abraham, Izaäk en Jakob de Heilige van Israël, onze Verlosser, zou komen en de wereld wordt vandaag de dag nog steeds door Hem gezegend. Maar als de belofte nog steeds waar is, dan is de waarschuwing dat ook.

De geschiedenis heeft bewezen dat dit waar is voor de moderne natie van herverzamelde Joden in hun nationale thuisland. Het zal opnieuw bewezen worden in het huidige conflict. En binnenkort, wanneer alle volken van de aarde verzameld zijn tegen Jeruzalem, zal het ook dan weer bewezen worden!

Zacharia 12:8-9

Op die dag zal de HEERE de inwoners van Jeruzalem beschermen. Wie onder hen wankelt, zal op die dag als David zijn, en het huis van David zal zijn als goden, als de Engel van de HEERE voor hun ogen. Op die dag zal het gebeuren dat Ik alle heidenvolken die tegen Jeruzalem oprukken, zal willen wegvagen.

Kom daarom snel Heer Jezus

Amir Tsarfati

Amir Tsarfati is een geboren Israëli en voormalig majoor in het Israëlisch leger (IDF). Hij is de oprichter en directeur van Behold Israel. Dit is een non-profitorganisatie die Bijbels onderwijs geeft door middel van rondleidingen, conferenties en social media, en vanuit een Bijbels en profetisch gezichtspunt nieuws en informatie over Israël biedt.

Amir is getrouwd en heeft vier kinderen. Zijn huis in Noord-Israël kijkt uit over de vallei van Megiddo (Armageddon). Dit is een voortdurende herinnering aan de opdracht die hij van de Heer gekregen heeft om vanuit de Bijbel onderwijs te geven over Gods plannen voor de eindtijd.

Lees meer over dit onderwerp op de website van Amir Tsarfati: beholdisrael.org
Foto: © Henk-Jan Oudenampsen

Christelijk Nieuws
ChristelijkNieuws.nl maakt gebruik van cookies