Gestolen fiets

Een 11-jarige jongen uit Utrecht werd betrapt: hij reed op een gestolen fiets. Die had hij van z’n opa gekregen. In zijn onschuld zei hij de agenten dat de schuur van zijn opa vol fietsen stond. Het bleken allemaal gestolen fietsen te zijn. De jongen was te goeder trouw en oprecht. Hoe zijn opa daarover dacht? – Voor God is oprechtheid waardevol!

Als een mens tegenover Hem oprecht en eerlijk is, is dat alleen maar goed voor hem. Want hij kan wel proberen zich voor de Almachtige te verstoppen, maar dat lukt nooit. Hij kan wel denken dat hij voor de Alwetende iets kan verzwijgen, maar alleen al die gedachte is dwaas.

Wie zijn leven open en eerlijk voor Hem neerlegt, wie met oprecht berouw erkent dat hij heeft gezondigd en schuldig is, ontvangt volle vergeving!

De enige mogelijkheid om van zonden bevrijd te worden, is de erkenning daarvan voor God. Het werk dat voor Hem nodig was om te kunnen vergeven, volbracht Jezus Christus aan het kruis toen Hij Zijn kostbare bloed stortte en in de dood ging.

In Grazige Weiden

In Grazige Weiden in Den Helder is een uitgever van dagboeken, boeken, tijdschriften en traktaten. Neem een kijkje op hun website. Iedere dag is daar ook een korte overdenking te lezen: www.ingrazigeweiden.nl
Tekening: Henk-Jan Oudenampsen

Christelijk Nieuws
ChristelijkNieuws.nl maakt gebruik van cookies