Tweede Kamer: Laat haatprediker Nederland niet binnen

Het optreden van een Australische haatprediker in de Jaarbeurs in Utrecht moet worden tegengehouden. ChristenUnie, SGP, BBB, VVD en CDA willen dat Mohamed Hoblos de toegang tot Nederland wordt gezegd. Zij hebben spoedvragen gesteld aan de regering. 

ChristenUnie-fractievoorzitter Mirjam Bikker: “De deur moet dicht voor haatzaaiers. Als jij vanuit de andere kant van de wereld komt om hier haat te spuwen en mensen op te zetten tegen de Nederlandse samenleving, dan heb je hier niets te zoeken. Daarom moet er een inreisverbod komen”

Minister Yesilgoz

De partijen willen dat minister Yesilgoz en staatssecretaris Van den Burg uiterlijk vrijdag antwoord geven op de vragen.

Vragen

Vragen van de leden Bikker (ChristenUnie), Diederik van Dijk (SGP), Helder (BBB), Michon-Derkzen (VVD), Bontenbal (CDA) aan de minister van Justitie en Veiligheid en de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid over het bericht: “Australische haatprediker ongemoeid naar Utrecht: terreurdaden Hamas ’een opsteker’”.

 1. Bent u bekend met het bericht “Australische haatprediker ongemoeid naar Utrecht: terreurdaden Hamas ’een opsteker’?
 2. Deelt u onze zorg dat hier sprake kan gaan zijn van extremistische uitingen die ondermijnend zijn aan de democratische rechtsorde en daarom een bedreiging kunnen vormen voor de openbare orde en/of nationale veiligheid?
 3. Is het juist dat de betreffende haatprediker visumvrij door Europa reist? Klopt het dat er nog geen inreisverbod is opgelegd? Waarom niet?
 4. Hebben andere lidstaten pogingen gedaan hem te weren? Met welk resultaat?
 5. Hoe verhoudt dit zich tot de brief van oktober jongstleden die zag op het versterken van de aanpak van extremistische sprekers en de positie van de NCTV hierin en tot de aangenomen motie Diederik van Dijk en de mogelijkheid om haat- en angstzaaiers te weren?
 6. Heeft u mogelijkheden om de haatprediker een inreisverbod op te leggen? Zo ja, gaat u dat doen? Zo nee, hoe komt dat?
 7. Indien dit niet mogelijk is, ziet u andere mogelijkheden – zoals bijvoorbeeld een gebiedsverbod – om te voorkomen dat de betreffende prediker zaterdag kan opereren en treedt u hiertoe ook in overleg met de burgemeester van Utrecht? Hoe wordt daarnaast voorkomen dat deze prediker ook op andere plekken in Nederland opereert?
 8. Bent u bereid een klemmend beroep te doen op de Jaarbeurs om dit evenement niet door te laten gaan?
 9. Welke regelgeving is van toepassing voor de stichting die dit organiseert?
 10. Welk contact is er geweest met de gemeente Utrecht? Bent u bezorgd dat dit leidt tot radicalisering van jongeren? Zo ja, wat gaat u daar dan tegen doen? Zo nee, waarom niet?
 11. Kunt u deze vragen uiterlijk vrijdag 19 januari beantwoorden?

Web: www.christenunie.nl
Beeld: © Henk-Jan Oudenampsen

Christelijk Nieuws
ChristelijkNieuws.nl maakt gebruik van cookies