Mirjam Bikker in gesprek met huisartsen over toegankelijkheid zorg

Vandaag is Mirjam Bikker (ChristenUnie) op werkbezoek geweest bij HOOG zorg in Apeldoorn om in gesprek te gaan met huisartsen. Sinds november vorig jaar is er in heel Apeldoorn een patiëntenstop, doordat recent twee huisartsen zijn gestopt. Praktijken bieden zelfs geen wachtlijst aan en er staan bouwplannen voor circa 5.000 mensen op stapel. De huisartsenzorg staat dus flink onder druk. Dat is een zorgwekkende ontwikkeling wat de ChristenUnie betreft.

Mirjam Bikker: “Vandaag heb ik de kracht van zorg en zorgzaamheid bij de huisartsen in Apeldoorn gezien. De mensen die ik vandaag heb ontmoet, laten mij zien dat zorg bij uitstek is dat iets is van ons samen, van de samenleving. De huisarts die al lang aan de plaats gebonden is, de buurvrouw die op je let als het even niet gaat. Daarom vind ik het ook zo belangrijk dat er ruimte is om de zorg zo in te richten dat die past bij de plaats waar je woont.”

Huisartsentekorten

In andere gebieden met huisartsentekorten springen commerciële partijen soms in om praktijken over te nemen. Dat de regio het liever met elkaar oplost dan met commerciële partijen is volgens Mirjam Bikker een mooi streven. “De ervaringen met commercieel eigenaarschap zijn niet positief: niet voor de bereikbaarheid en niet voor de kwaliteit van de zorg. De huisartsenpraktijk wordt gebruikt om winst te maken die buiten de zorg terecht komt, terwijl de zorg de investeringen juist zo nodig heeft.”

Patiënten uit de eigen regio

Het betekent nu wel dat mensen die verhuizen naar Apeldoorn geen huisarts in hun eigen woonplaats vinden. Tegelijkertijd woont nu circa 10-20% van de patiënten in Apeldoorn niet in de regio. Hiermee houden ze in feite een plek bezet die daardoor niet naar nieuwe bewoners van die gemeente gaat. De ChristenUnie wil daarom verkennen of er mogelijkheden gecreëerd kunnen worden zodat huisartsen vooral patiënten uit de eigen regio mogen aannemen. Mirjam Bikker: “het is belangrijk dat juist de eerstelijnszorg voor iedereen goed toegankelijk is. Het is daarin van groot belang dat mensen dicht bij huis geholpen kunnen worden. Ik wil verkennen welke regels er mogelijk zijn om afstand mee te laten spelen in het aannamebeleid van huisartsen.”

Europese regels

Mirjam Bikker merkte verder op dat het belangrijk is dat Europese regels onze zorg niet in de weg zitten, zo stelde ze: “Europese regels mogen onze zorg niet verder compliceren. De ChristenUnie staat er pal voor dat gezondheidszorg een nationale aangelegenheid blijft. Andere partijen zijn ervan gecharmeerd om steeds meer vanuit Europa te bepalen, ook als het om onze zorg gaat, denk aan abortuswetgeving maar ook het delen van medische gegevens. Maar dan gaan we niet de goede kant op. Er moet volop ruimte blijven voor eigen keuzes van een land hoe de zorg het beste kan worden ingericht

Web: www.christenunie.nl
Beeld: ChristenUnie
Auteur: Anne-Saar Kunz

Christelijk Nieuws
ChristelijkNieuws.nl maakt gebruik van cookies