Teleurstelling over EU-resolutie christenvervolging Nigeria

Donderdag 8 februari werd een resolutie aangenomen waarin het Europees Parlement zich negatief uitspreekt over de recente aanvallen op christenen in Nigeria door moslimterroristen. Naast enige tevredenheid over het feit dat nu eindelijk het Europees Parlement haar vizier op christenvervolging in Nigeria richt, overheerst vooral teleurstelling. Door aangenomen en verworpen amendementen werd helaas de mogelijke boodschap behoorlijk afgezwakt. 

Volgens de meerderheid van het Europees Parlement hoeft Nigeria haar blasfemiewetten niet af te schaffen. Ook worden aanvallen op christenen wereldwijd niet veroordeeld, terwijl christenen toch echt de meest vervolgde religieuze gemeenschap ter wereld zijn. En bovendien hoeft van de meeste Europarlementariërs de speciaal EU-gezant voor godsdienstvrijheid niet naar Nigeria.

Secularistisch gedachtegoed

Als oorzaak van deze zwakke houding van het Europees Parlement wijs ik secularistisch gedachtegoed aan. Het valt niet te ontkennen dat juist een religieuze factor, namelijk de blinde haat van militante moslims jegens christenen, een sleutelrol speelt bij de treurige gebeurtenissen in Nigeria. Het is bijzonder kwalijk dat dit feit door seculiere krachten wordt ondermijnd, juist waar het gaat over het borgen van rechten van minderheden.

Wat mij betreft, is het gesprek binnen het Europees Parlement hierover nog niet beëindigd. Ik laat het hier niet bij zitten. Woensdag 14 februari zal ik deze issues opnieuw ter sprake brengen in de mensenrechtencommissie van het Europees Parlement.

Over Anja Haga

Anja Haga (1976) is Europarlementariër namens de ChristenUnie. Ze is een christen met een groen hart en leeft plasticvrij. Haga zet zich met haar werk in voor geloofsvrijheid, een groen, plasticvrij Europa en een humaan migratiebeleid. In het Europees Parlement is Haga lid van de mensenrechten- en visserijcommissie en lid van de delegatie voor relaties met Zuid-Aziatische landen. Daarnaast is ze plaatsvervangend lid van de buitenlandcommissie en de delegatie voor relaties met de Mashreq-landen.

De ChristenUnie is aangesloten bij de christendemocratische EVP-fractie (Europese Volkspartij) en lid van de ECPM (European Christian Political Movement).

Meer informatie: www.eurofractie.nl
Web: www.christenunie.nl
Informatie: www.anjahaga.eu
Beeld: © christelijknieuws.nl

Christelijk Nieuws
ChristelijkNieuws.nl maakt gebruik van cookies