Extreme flanken bedreigen volgens Anja Haga de vrijheid in Europa

De extreme flanken in Europa roepen serieuze zorgen op over het behoud van vrijheid, democratie en mensenrechten binnen de Europese Unie. Als ChristenUnie zijn we vastbesloten om op te komen voor deze fundamentele waarden en om ons te verzetten tegen elke vorm van extremisme die deze principes bedreigt.

Vrijheid is een kernwaarde die diep geworteld is in onze christelijke overtuigingen. We geloven in de intrinsieke waardigheid van elk individu en in het recht op vrijheid van meningsuiting, geloofsvrijheid en gelijke behandeling van iedereen, ongeacht afkomst, religie of overtuiging. Als ChristenUnie veroordelen we elke vorm van extremisme, of het nu van links of van rechts komt, en we zijn vastbesloten om ons te verzetten tegen elke poging om de democratische principes en de rechtsstaat te ondermijnen.

Hongarije

Onder het mom van ´beschermen van de joods-christelijke traditie´ ondermijnt de regering van premier Orbán in Hongarije fundamentele vrijheden: door steeds meer controle uit te oefenen over de media, de rechterlijke macht en andere instellingen consolideert ze haar macht en holt ze de democratie uit. Door te waarschuwen voor andere culturen, bant ze in naam van de nationale identiteit verschil en verscheidenheid in de samenleving uit. Het gevaar van een dergelijke extreemrechtse tendens in Europa kan niet worden onderschat.

Wilders

Wilders is de leider van de grootste partij in Nederland en voedt zijn achterban met dezelfde angst, verdeeldheid en intolerantie als Orban doet. Hij was zelfs de hoofdgast op het nationalistische congres van Orban vorige week. Tijdens dit congres werd geschermd met het opkomen voor traditionele waarden door het propaganderen van fascistische en xenofobische taal die mensen tegen elkaar opzet. Hier is niets christelijks meer aan: van je naaste liefhebben als jezelf is helemaal niets te merken. En dan hebben we het nog niet eens gehad over het flirten van deze heren met Poetin.

Sterk antireligieus sentiment

Op de andere flank zien we de progressief-liberalen die onder het mom van ´inclusie´ een sterk antireligieus sentiment en fanatisme over gender en seksualiteit tentoonspreiden, waardoor een redelijk gesprek niet meer mogelijk is. Hun fanatische houding zorgt juist voor uitsluiting en is een bedreiging voor pluriformiteit, want je mag niet anders denken dan zij. Door dit sentiment duurde het jaren om de vacature voor speciaal EU-gezant voor godsdienstvrijheid ingevuld te krijgen, want de progressief-liberalen in het Europees Parlement wilden er gewoon niet aan. Christelijke opvattingen zien zij als achterhaald, wat zich uit in voorstellen om het christelijk onderwijs af te schaffen of abortus Europees te gaan regelen. Ze vinden dat niemand nog anders mag denken over gender of seksualiteit. Als het gaat over christenvervolging in Nigeria moet het woord ´christen´ worden weggelaten. Christenen in West-Europa zouden niet lauw moeten zijn onder dit extreme antireligieuze geluid.

Bedreiging van de geloofsvrijheid in Europa

De extreemrechtse- én extreemprogressieve flank voeden polarisatie en zijn een bedreiging van de geloofsvrijheid in Europa. Allebei hanteren ze het motto: wij laten iedereen vrij, zolang die denkt of is zoals wij. Wat is er mis met het recht van ieder mens, ongeacht kleur of afkomst, om hun geloof te belijden en hun overtuigingen na te leven, zolang ze anderen niet schaden of fundamentele rechten van anderen schenden? We moeten erop toezien dat deze vrijheid wordt beschermd en gerespecteerd voor iedereen, ongeacht hun religieuze of levensbeschouwelijke achtergrond.

Het behoud van vrijheid, democratie en mensenrechten in Europa is een gedeelde verantwoordelijkheid van alle lidstaten, instellingen én politieke partijen in de Europese Unie.

Extremisme en verharding

Een verdraagzame samenleving die verschillen laat bestaan, gaat niet samen met partijen die extremisme en verharding tot norm hebben verheven. Als ChristenUnie roepen we alle politieke partijen op om afstand te nemen van extremisme en actie te ondernemen tegen de erosie van vrijheid en democratie in Europa. Partijen die de rechtsstaat niet respecteren horen niet in nationale regeringen of in politieke groepen in het Europees Parlement thuis.

Samenwerken

Het is onze overtuiging dat alleen door samen te werken we een betere toekomst kunnen bouwen voor alle Europeanen. Een Europa waar vrijheid, gerechtigheid en solidariteit centraal staan en waar geen ruimte is voor haatzaaiende retoriek en polarisatie. Als de geschiedenis ons iets heeft geleerd dan is het dat een vreedzame samenleving alleen mogelijk is als iedereen gelijk wordt behandeld en zijn waardigheid wordt gerespecteerd. Laten we hier ons samen als maatschappij én als partijen inzetten voor een Europa waarin iedereen binnen wettelijke kaders vrij is om te zijn wie ze zijn en te geloven wat ze willen, zonder angst voor vervolging of onderdrukking.

Auteur: Anja Haga
Beeld: © Henk-Jan Oudenampsen
Web: www.eurofractie.nl

Christelijk Nieuws
ChristelijkNieuws.nl maakt gebruik van cookies