EU wil fors minder voedsel en textiel verspillen

Het Europees Parlement heeft ingestemd met een voorstel om fors minder voedsel en textiel te verspillen. Op de biddag voor gewas en arbeid bidden we voor een goede oogst. Zuinig omgaan met ons eten en onze kleiding hoort daarbij. Anja Haga is dan ook erg blij met dit voorstel.

Het Europees Parlement wil dat in 2030 minstens 20% minder voedsel wordt verspild bij de verwerking en dat huishoudens 40% minder voedsel verspillen. Ook komen er regels om textielverspilling tegen te gaan. Helemaal geen verspilling is natuurlijk het beste. Daarom vind ik het belangrijk om ambitieuze doelen te stellen. Als je ziet hoeveel voedsel en kleding er verspild wordt dan is het de hoogste tijd dat hier regelgeving voor komt. Uit een onlangs verschenen rapport bleek dat in de Europese Unie jaarlijks zo´n 3,4 miljard t-shirts worden vernietigd. De reden hiervoor is dat textiel nog te vaak bij het restafval verdwijnt. Hier moet paal en perk aan worden gesteld. Daarom is het goed dat het Europees Parlement ingestemd heeft met regels om dit tegen te gaan.

Recycling

De nieuwe regels houden in dat textiel standaard apart ingezameld moet gaan worden en dat producenten de verantwoordelijkheid krijgen voor de recycling. Deze regelgeving is een belangrijke stap naar een circulaire economie. We moeten af van fast fashion en dit is een begin. Helaas zijn er nog geen harde doelen gesteld om textielafval te verminderen. Daar heeft het Europees Parlement echt een kans laten liggen.

Over Anja Haga

Anja Haga (1976) is Europarlementariër namens de ChristenUnie. Ze is een christen met een groen hart en leeft plasticvrij. Haga zet zich met haar werk in voor geloofsvrijheid, een groen, plasticvrij Europa en een humaan migratiebeleid. In het Europees Parlement is Haga lid van de mensenrechten- en visserijcommissie en lid van de delegatie voor relaties met Zuid-Aziatische landen. Daarnaast is ze plaatsvervangend lid van de buitenlandcommissie en de delegatie voor relaties met de Mashreq-landen.

De ChristenUnie is aangesloten bij de christendemocratische EVP-fractie (Europese Volkspartij) en lid van de ECPM (European Christian Political Movement).

Meer informatie: www.eurofractie.nl
Web: www.christenunie.nl
Informatie: www.anjahaga.eu
Auteur: Anja Haga

Christelijk Nieuws
ChristelijkNieuws.nl maakt gebruik van cookies