Amir: Als gelovigen hebben we een ander perspectief

Shalom uit Israël! Het is een drukke week geweest. Mike Golay is hier met mij geweest en we zijn betrokken geweest bij de ene vergadering na de andere over de voortgang van de ontwikkeling van CONNECT. Ik ben verheugd jullie te kunnen vertellen dat niet alleen de bouw buitengewoon goed verloopt, maar dat ook ons Israëlische team steeds beter wordt.

Sommigen hebben me gevraagd: “Amir, waarom werk je aan CONNECT in Israël als de oorlog aan de gang is? Is het geen verspilling als het slecht gaat met Israël?” Ik heb daar twee antwoorden op. Ten eerste moeten we altijd vooruitgang boeken in de bediening. Als God een roeping geeft, is het niet aan ons om die in twijfel te trekken op basis van de omstandigheden om ons heen. Ten tweede, omdat ik de Bijbel lees, heb ik er vertrouwen in dat het op dit moment niet slecht zal gaan met Israël. Die moeilijke tijd komt nog wel, maar niet nu. Zie je, mijn hoop is gevestigd op de Almachtige God die ons Zijn plannen heeft gegeven voor de wereld in het algemeen en voor Israël in het bijzonder. We zullen deze oorlog overleven en we zullen veiliger eindigen dan voorheen. Dit zal gebeuren. Ik twijfel er niet aan, want mijn hoop is gevestigd op de Heer.

Een ander perspectief

Als gelovigen hebben we een ander perspectief dan de wereld. We laten ons niet meeslepen in angsten, samenzweringen, speculaties en “Wat als”. Omdat onze hemelse Vader almachtig is en alles onder controle heeft, hebben we de gezegende luxe om boven het strijdgewoel te staan. Natuurlijk kunnen we fysiek pijn, strijd, ontbering en geweld ervaren. Maar omdat we het voorbeeld van onze Heiland aan het kruis hebben, kunnen we Hem navolgen en de houding aanhouden van “Ook dit gaat voorbij en uiteindelijk zal er glorie zijn”.

Pasen

Een groot deel van de wereld herdenkt dit weekend de dood en wederopstanding van Jezus Christus met Goede Vrijdag en Opstandingszondag. Het is een tijd om te erkennen dat onze vergeving, onze hoop en onze eeuwigheid rusten in het werk dat onze Messias volbracht door te sterven aan het kruis en drie dagen later weer levend uit het graf tevoorschijn te komen. Wij gelovigen in Israël hebben nog een paar weken tot Pesach en dan het Feest van de Eerste Vruchten. In deze tijd zullen we gedenken dat Jezus zichzelf opofferde als het offerlam voor onze zonden en daarna weer opstond als de eerste vrucht van de opstanding. Als jij niet de hoop, vrede en het eeuwige leven hebt dat voortkomt uit het gratis geschenk van verlossing dat Jezus’ offer je heeft gegeven, waar wacht je dan nog op? Laat vandaag de dag zijn dat je Hem als je verlosser ontvangt. Laat vandaag de dag van jouw verlossing zijn.

1 Korintiërs 15:20-23

Maar nu, Christus ís opgewekt uit de doden en is de Eersteling geworden van hen die ontslapen zijn. Want omdat de dood er is door een mens, is ook de opstanding van de doden er door een Mens. Want zoals allen in Adam sterven, zo zullen ook in Christus allen levend gemaakt worden. Ieder echter in zijn eigen orde: Christus als Eersteling, daarna wie van Christus zijn, bij Zijn komst.

Het Midden-Oosten

Er is zoveel gaande in de wereld dat ik het onmogelijk allemaal in deze nieuwsbrief kan behandelen. Daarom moedig ik je ten zeerste aan om je te abonneren op mijn Telegramkanaal, dat ik de hele dag door voortdurend bijwerk. De details van wat je in de nieuwsbrief leest, vind je op mijn Telegram.

VS

Dit is een zeer teleurstellende week geweest, waarin Israël heeft gezien hoe de Verenigde Staten zich van ons afscheiden. Door middel van ultimatums, dreigementen om wapens achter te houden, stemonthoudingen en neerbuigende retoriek heeft de regering Biden duidelijk gemaakt dat ze gelooft dat “vrede tegen elke prijs” tussen Israël en Hamas noodzakelijk is voor een herverkiezing in november.

Amerikanen steunen Israël massaal

Dit ondanks een recent CAPS-Harris onderzoek van Harvard waaruit bleek dat Amerikanen Israël massaal steunen. Bijna vier op de vijf ondervraagden spraken hun steun uit voor Israël boven Hamas. Meer dan twee op de drie geloven dat Israël er alles aan doet om het aantal slachtoffers tot een minimum te beperken. Natuurlijk zou je dat niet weten als je het nieuws volgt of let op de woorden van de partij die aan de macht is in Washington. Als dat je informatiebronnen zijn, zou je denken dat er op elke straathoek een pro-Palestijns protest is, bevolkt door bezorgde burgers die kapot zijn van de genocide die de kwaadaardige Joden plegen op de hulpeloze Gazanen. Er wordt niet gesproken over bloedbaden of martelingen of systematische verkrachtingen of vrouwen en kinderen die gegijzeld worden.

Israël veilig?

Dit maakt allemaal deel uit van de drift waar ik jullie maanden geleden al voor waarschuwde in de mooie dagen toen iedereen Israël steunde om 7 oktober te wreken. “Pak ze,” zeiden ze. “Zij moeten boeten, en jij moet jezelf in veiligheid brengen!” En dat deed Israël. Maar nu deze mensen zien wat Israël moet doen om zichzelf veilig te stellen, schreeuwen ze allemaal: “Wacht! We dachten dat jullie gewoon naar binnen zouden gaan en een paar leiders zouden arresteren. Misschien een paar gebouwen bombarderen. Je weet wel, zoals jullie vroeger deden.” Wat ze zich niet realiseerden – en eerlijk gezegd, wat Israël zich ook niet had gerealiseerd – was dat de oude manier van doen niets anders was dan het bestrijden van de symptomen van de ziekte. Wil Israël veilig zijn, dan moet het kankergezwel van Hamas verwijderd worden. Het probleem was dat de kanker zich door heel Gaza verspreidde, zich vestigde in civiele en humanitaire centra, zoals scholen en ziekenhuizen, en zich ingroef in een enorm en ingewikkeld ondergronds tunnelsysteem.

Dubbele opdracht

Israël werd geconfronteerd met een nieuwe vorm van stedelijke oorlogsvoering die nog nooit eerder was vertoond. De leiders van de Israel Defense Forces (IDF) werden geconfronteerd met de dubbele opdracht om Hamas te vernietigen en tegelijkertijd de menselijke schilden te beschermen waarachter de vijand zich had verscholen. Ze zijn in beide gevallen verbazingwekkend goed geslaagd.

John Spencer

Ik ben niet de enige die dit zegt. Vorige week linkte ik jullie naar een opinieartikel in Newsweek geschreven door John Spencer, voorzitter van de studies over stedelijke oorlogsvoering aan het Modern War Institute (MWI) in West Point en mededirecteur van MWI’s Urban Warfare Project met de titel: “Israël implementeerde meer maatregelen om burgerslachtoffers te voorkomen dan elke andere natie in de geschiedenis”. Deze week volgde de heer Spencer met een ander artikel getiteld: “Israël heeft een nieuwe standaard voor stedelijke oorlogsvoering gecreëerd. Waarom wil niemand dat toegeven? Hij schrijft: “In mijn lange carrière in het bestuderen van en adviseren over stedelijke oorlogsvoering voor het Amerikaanse leger, heb ik nog nooit een leger gekend dat zulke maatregelen nam om de burgerbevolking van de vijand te verzorgen, vooral terwijl het tegelijkertijd de vijand bestreed in diezelfde gebouwen. Sterker nog, volgens mijn analyse heeft Israël meer voorzorgsmaatregelen genomen om schade onder de burgerbevolking te voorkomen dan enig ander leger in de geschiedenis.”

VS dicteren

Toch proberen de VS te dicteren hoe Israël de oorlog moet voortzetten. Vice-president Kamala Harris waarschuwde: “Elke grote militaire operatie in Rafah zou een enorme vergissing zijn”, eraan toevoegend dat Washington “heel duidelijk is geweest in termen van ons perspectief over de vraag of dat wel of niet zou moeten gebeuren.”

Veiligheidsraad eiste een staakt-het-vuren

Het meest veelzeggend was misschien wel het recente besluit van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties, geleid door Rusland en China. Het eiste een staakt-het-vuren in Gaza. Hamas werd niet veroordeeld voor het initiëren van de oorlog en het vrijlaten van gijzelaars werd niet gekoppeld aan een staakt-het-vuren. In wezen gaf het Hamas een overwinning in de oorlog, door Israël te vertellen dat de strijd voorbij is en dat het naar huis moet gaan. In plaats van een veto uit te spreken over de resolutie, onthielden de VS zich van stemming. Niets had duidelijker de visie van deze regering op Israël kunnen communiceren. Als gevolg hiervan annuleerde premier Benjamin Netanyahu een staatsdelegatie die gepland stond om naar Amerika te vertrekken. Wat zou het doel zijn?

Wapenembargo tegen Israël

Vroeger was het: “Als Amerika gaat, gaat de wereld ook.” Nu is dat omgekeerd. Als ik de wereld rondkijk, zie ik de Palestijnse vlag wapperen boven het stadscentrum van Luton, Groot-Brittannië. In het Britse parlement stuurden 130 parlementsleden een brief naar de minister van Buitenlandse Zaken waarin ze aandrongen op een wapenembargo tegen Israël, omdat het land zich niet houdt aan de belachelijke staakt-het-vurenresolutie van de VN-Veiligheidsraad. In Spanje kwam premier Pedro Sánchez overeen met de leiders van Ierland, Malta en Slovenië om te werken aan de erkenning van een Palestijnse staat. De wereldwijde trend is weg van Israël, en ik verwacht dat deze Amerikaanse regering daar volledig achteraan zal gaan.

Gaza

Eind vorige week ontstond er ophef over een verhaal waarin werd beweerd dat Palestijnse vrouwen waren verkracht door IDF-troepen tijdens hun operatie tegen het Shifa ziekenhuis in Gaza City. Al snel verspreidde het verhaal zich door de goedgelovige tak van de internationale gemeenschap dat de Israëliërs niet anders waren dan Hamas. Ondertussen rook iedereen met gezond verstand een rat. En ja hoor, op zondagavond moest Al Jazeera hun juichende berichtgeving over Israëlisch seksueel misbruik intrekken door toe te geven dat de aanklager, een vrouw genaamd Jamila al-Hissi, de beschuldigingen had verzonnen om “de vurigheid en broederschap van de natie op te wekken”. Geweldige journalistiek, Al Jazeera.

Hamas dwingt om te vechten

De strijd in het Shifa ziekenhuis gaat door. Nogmaals, het is niet waar de IDF wil vechten. Het is waar Hamas hen dwingt om te vechten. De terroristen kozen het slagveld opzettelijk in de hoop op een maximaal aantal burgerslachtoffers. Dit is dezelfde reden waarom de IDF gedwongen werd om in te breken in het Al-Amal ziekenhuis in Khan Yunis en mogelijk ook opereert in het Nasser ziekenhuis. In Al-Amal zijn grote aantallen terroristen gedood of gevangen genomen en de IDF is nu bezig met het egaliseren van de grond rond de faciliteit.

Libanon en Syrië

De luchtaanvallen van de IDF op terroristische buitenposten en opslagplaatsen in Libanon en Syrië gaan door. Dinsdagavond raakten straaljagers een gebouw in Zuid-Libanon waarbij zeven doden vielen, waaronder leden van de terreurgroep al-Jama’a al-Islamiyya die van plan waren Israël binnen te dringen voor een aanslag. Als antwoord vuurde Hezbollah 30 raketten af op de Israëlische stad Kiryat Shmona. De meeste werden neergehaald door de Iron Dome of vielen onschadelijk. Drie raketten raakten echter hun doel, waarvan één de dood tot gevolg had van de 38-jarige Zaher Bashara.

Wapenopslagplaats van Hezbollah in Baalbek

Eerder in de week lanceerde de IDF een aanval op zaterdagavond waarbij een wapenopslagplaats van Hezbollah in Baalbek in de Beqaa Vallei werd vernietigd. De terroristische groep vuurde als vergelding 50 Katyusha raketten af op een IDF basis in de Golan Hoogvlakte, maar zonder veel effect. De raketlanceringen waarschuwden de IDF voor de locatie van de lanceerders en de Hezbollah-soldaten kregen dan ook een luide en vurige erkenning voor hun acties.

Rusland

Vrijdag drongen vier Tadzjiekse moslims de concertzaal Crocus City buiten Moskou binnen en openden het vuur met automatische wapens. Tegen de tijd dat ze klaar waren, waren 137 mensen dood en meer dan 180 liggen nog in het ziekenhuis. De angst die de slachtoffers moesten doorstaan is onvoorstelbaar. Onmiddellijk eiste de Islamitische Staat Khorasan Provincie (ISIS-K) de verantwoordelijkheid op door een video vrij te geven van hun acties in de hal. Ondanks de bekentenis van ISIS-K weet Moskou wat een goede gelegenheid is en is het nu wanhopig op zoek naar eventuele banden van de daders met Oekraïne. Alle vier de verdachten hebben al schuld bekend voor de rechtbank. Tijdens de hoorzitting vertoonden ze allemaal tekenen van marteling en er zijn video’s uitgelekt waarop duidelijk te zien is hoe leden van de Russische Spetsnaz op brute wijze de bekentenissen afnemen. Stel je het tumult eens voor als het een Israëliër was die een moslimverdachte martelde. Maar geen Joden; geen nieuws.

Over ons werk

Was de opstanding van Christus de vervulling van een oudtestamentisch feest? Wat is de betekenis van deze vervulling? En wat is de Joodse kijk op de opstanding? Kom vrijdag 29 maart om 12:00 PM PDT naar mijn lezing “De Eerstelingenopstanding” ter voorbereiding op Opstandingszondag. Omdat het eerstelingen zijn, betekent dat dat die van ons spoedig zullen volgen.

Nogmaals, als je niet de hoop en vrede hebt die voortkomen uit een relatie met Jezus Christus, dan is het net zo gemakkelijk als een belofte doen. Er zijn geen hoepels waar je doorheen moet springen; geen grote zoektochten die je moet volbrengen of rituelen die je moet voltooien. De Bijbel zegt alleen dat je moet geloven en ontvangen. Dat betekent dat je moet geloven dat verlossing, vergeving en eeuwig leven te vinden zijn in Jezus’ dood en opstanding. Hem vervolgens ontvangen als je Heer, Degene aan wie je je leven geeft en die je belooft te volgen. Laat dit weekend, waarin zo velen vieren dat Jezus weer tot leven komt, het weekend zijn waarin jij je nieuwe leven ontvangt.

Ik dank u allen voor uw gebeden en uw steun aan deze bediening. Moge God jullie zegenen terwijl jullie Hem dienen!

Amir Tsarfati

Amir Tsarfati is een geboren Israëli en voormalig majoor in het Israëlisch leger (IDF). Hij is de oprichter en directeur van Behold Israel. Dit is een non-profitorganisatie die Bijbels onderwijs geeft door middel van rondleidingen, conferenties en social media, en vanuit een Bijbels en profetisch gezichtspunt nieuws en informatie over Israël biedt.

Amir is getrouwd en heeft vier kinderen. Zijn huis in Noord-Israël kijkt uit over de vallei van Megiddo (Armageddon). Dit is een voortdurende herinnering aan de opdracht die hij van de Heer gekregen heeft om vanuit de Bijbel onderwijs te geven over Gods plannen voor de eindtijd.

Lees meer over dit onderwerp op de website van Amir Tsarfati: beholdisrael.org
Deze tekst is vertaald vanuit de nieuwsbrief van Amir van donderdag 28 maart 2024.

Meer berichten van Amir zijn te vinden op: 
YouTube: www.youtube.com
Telegram:  t.me/beholdisraelchannel
Facebook:  facebook.com/beholdisrael
Instagram: instagram.com/amir.tsarfati

Christelijk Nieuws
ChristelijkNieuws.nl maakt gebruik van cookies