Religieuze intolerantie is een probleem binnen en buiten Europa

‘We moeten de vrijheid om te geloven niet als luxe beschouwen waar we wel of niet voor kunnen kiezen,’ zegt de speciaal EU-gezant godsdienstvrijheid op de conferentie over godsdienstvrijheid in het Europees Parlement, georganiseerd door Europarlementariër Anja Haga (ChristenUnie). Religieuze intolerantie is een probleem binnen en buiten Europa.

Haga: ‘Godsdienstvrijheid zou een no-brainer moeten zijn. In de EU delen we allemaal de waarde van mensenrechten, en godsdienstvrijheid is niet iets wat je daar los van kan zien, maar daar inherent onderdeel van is. Helaas zien we ook binnen de EU religieuze intolerantie, waardoor het bijvoorbeeld heel moeilijk was om de vacature voor speciaal EU-gezant voor godsdienstvrijheid ingevuld te krijgen.’

Dennis de Jong

Oud-Europarlementariër Dennis de Jong, vertegenwoordiger van Platform Godsdienstvrijheid Wereldwijd presenteert op de conferentie een rapport met concrete aanbevelingen voor de EU over godsdienstvrijheid en benadrukt dat het bij godsdienstvrijheid in de eerste plaats gaat over waarden en solidariteit. Anja Haga ziet dat dit bedreigd wordt: ‘Bij politici en beleidsmakers zie je soms veel afkeer voor religie. Christelijke opvattingen worden gezien als achterhaald en soms zelfs beschouwd als een bedreiging. Ook is het in veel EU-landen niet toegestaan voor christenen om overal een kruisje te dragen.’

China

Uit het rapport komt China als een van de slechtste landen uit de test (score 10 uit 10). Discriminatie en geweld tegen gelovigen is daar aan de orde van de dag. Toch is de EU mild tegen China. Haga: ‘In het onderzoek wordt aangetoond dat de EU opvallend milder is jegens landen die economisch welvarender zijn. Het economisch belang wint het dan van mensenrechten. Dat vind ik diep triest.’

EU-gezant

Haga reageerde ook op vragen over de volgende parlementstermijn: ‘Als ik opnieuw word verkozen wil ik weer een intergroup oprichten die zicht richt op godsdienstvrijheid. Hoofdprioriteit is natuurlijk het aanblijven van de speciaal EU-gezant. Het werk dat hij doet is onmisbaar, bijvoorbeeld door op scholen hate speech jegens gelovigen tegen te gaan. Daarnaast zullen we de Europese Commissie bij de les houden in bijvoorbeeld handsovereenkomsten, want godsdienstvrijheid dreigt snel een ondergeschoven kindje te worden. Daarom is het bijzonder belangrijk dat kiezers die godsdienstvrijheid hoog in het vaandel hebben 6 juni gaan stemmen.’

Rapport

In het rapport staan concrete aanbevelingen voor beleidsmakers en politici hoe de Europese Unie meer impact kan hebben voor godsdienstvrijheid in 17 daarvoor geselecteerde landen, op basis van een gedegen methodologisch onderzoek.

Web: www.eurofractie.nl
Auteur: Bart Bolhuis
Beeld: © Henk-Jan Oudenampsen

Christelijk Nieuws
ChristelijkNieuws.nl maakt gebruik van cookies