MENU
Hulp en opvang voor gestrande vluchtelingen Griekenland

Hulp en opvang voor gestrande vluchtelingen Griekenland

19 mei

Natte tenten, onvoldoende sanitair en te weinig eten. Zo wachten duizenden vluchtelingen, waaronder veel kinderen, in Griekse vluchtelingenkampen. Ze zijn hier aangekomen uit landen als Afghanistan, Syrië, Congo en Ethiopië, op zoek naar warmte, veiligheid en een betere toekomst. Is dit de plek waar ze eindigen? Hun situatie is urgenter dan ooit.

Kerk in Actie werkt in Griekenland samen met 3 partnerorganisaties. Samen geloven we dat vluchtelingen recht hebben op een beter leven. We helpen met voedsel, kleding en onderwijs en proberen hen op een betere plek te krijgen. Ook investeren we in de landen van herkomst in een beter leven voor kinderen.

In 2021 organiseert Kerk in Actie opnieuw een landelijke huis-aan-huiscollecte voor vluchtelingenkinderen in Griekenland. Afgelopen jaar waren diaconieën uit het hele land betrokken bij de collecte. “Je krijgt de gelegenheid om even verder te kijken dan je eigen gemeente,” was een van de enthousiaste reacties. We hopen dat we in 2021 opnieuw op uw steun mogen rekenen!

Vorig jaar hield Kerk in Actie voor het eerst een landelijke huis-aan-huiscollecte om aandacht te vragen voor de nijpende situatie van vluchtelingenkinderen in Griekenland. "Wij geloven dat deze kinderen recht hebben op een beter leven," vertelt Gerdine Spilt, projectleider van de huis-aan-huiscollecte. "Daarom helpen we hen met voedsel, kleding en onderwijs en proberen hen op een betere plek te krijgen en investeren we in de landen van herkomst in een beter leven voor kinderen."

De eerste collecte in 2020 was in alle opzichten een succes:
- Het collectedoel sprak erg aan en de collecte werd positief ontvangen. “Mooi dat de kerk zich van deze kant laat zien”, zeiden gevers.
- De collectecoördinatoren en collectanten waren enthousiast: “Leuk dat jullie een keer om onze tijd vragen, in plaats van om ons geld.”
- De opbrengst was een stuk hoger dan we hadden durven hopen: € 540.000! Alle reden om dankbaar te zijn!

De huis-aan-huiscollecte in 2021 wordt gehouden van 22 t/m 27 november en is opnieuw voor vluchtelingenkinderen in Griekenland. Spilt: "Hun situatie blijft immers onverminderd triest en urgent. Samen kunnen we hen blijven helpen met voedsel, kleding en onderwijs en hen proberen op een betere plek te krijgen."

Meedoen als diaconie
De betrokkenheid van diaconieën bij de huis-aan-huiscollecte in 2020 was groot. "Er waren diaconieën die de collecte in hun dorp of wijk organiseerden. Sommige van hen werden zelfs geïnspireerd tot nieuwe, diaconale activiteiten," aldus Gerdine Spilt. "Een diaconie vertelde ons dat de collecte ook nieuwe contactmomenten oplevert. ‘Je krijgt de gelegenheid om even verder te kijken dan je eigen gemeente’."

Ook in 2021 hopen we dat veel diaconieën opnieuw betrokken willen zijn bij de collecte. U kunt bijvoorbeeld de collecte organiseren in uw wijk of dorp, en uw gemeenteleden vragen om te collecteren, en zo met elkaar in actie komen. Kerk in Actie ontwikkelt een ‘toolkit’ waarmee u op een leuke manier de hele gemeente bij de collecte kunt betrekken. Ook meedoen? Aanmelden kan via kerkinactie.nl/huisaanhuiscollecte.

Datum: 19 mei 2021
Auteur: Kerk in Actie
Foto: Kerk in Actie
Website: http://www.kerkinactie.nl

Dit artikel delen:

Meer nieuws: