Els van Dijk: hoop heeft het laatste woord

Al meer dan 45 jaar is de EH een plaats van hoop voor een nieuwe generatie. Om dit jubileum te vieren brengen we een uniek boek uit met bijna 30 inspirerende verhalen van mensen die er eveneens naar verlangen om een hoopbrenger te zijn in deze wereld. Op donderdagmiddag 21 april overhandigen we het eerste boek aan drie Kamerleden, Kees van der Staaij (SGP), Gert-Jan Segers (ChristenUnie) en Hilde Palland (CDA). Onder leiding van Andries Knevel gaan we met hen in gesprek over de plek die hoop inneemt in hun werk in Den-Haag. Daarna vindt er een panelgesprek plaats met een aantal van de scribenten van dit jubileumboek.

Nieuw boek “Ik ga met je mee” – een hoopvolle belofte voor een nieuwe generatie! Donderdag 21 april 2022 van 15:00-17:00 boekpresentatie en inspiratiesessie onder leiding van Andries Knevel met uitreiking van de eerste exemplaren aan Kees van der Staaij, Gert-Jan Segers en Hilde Palland.

Aan het boek werkten onder andere mee: Henk Bakker, Jurjen ten Brinke, Cees Dekker, Robert Doornenbal, Andries Knevel, Marien Kollenstaart, Willem Ouweneel, Herman Paul, Eric Peels, René de Reuver, Gert-Jan Roest, Hanneke Schaap en Piet Vergunst. In dit boek beschrijven ze welke plaats hoop inneemt in hun leven en waarom ze graag een hoopbrenger willen zijn.

Met hun inspirerende verhalen worden mensen uitgedaagd om verschil uit te maken in deze wereld, zoals we dat al meer dan 45 jaar bij de EH doen. Het is ons diepe verlangen dat al onze studenten Jezus’ handen en voeten willen zijn in een gebroken wereld, waar zij ook maar hun plaats mogen innemen. Dit boek met hoopvolle verhalen mag voor een nieuwe generatie studenten en zoveel meer mensen een prachtige inspiratiebron zijn.

Els van Dijk, directeur van de EH, is dankbaar dat “we met zoveel anderen mogen vieren dat hoop het laatste woord heeft”.

Evangelische Hogeschool – Jiska van Dorssen
© Henk-Jan Oudenampsen
19-04-2022
Media
https://www.eh.nl

Christelijk Nieuws
ChristelijkNieuws.nl maakt gebruik van cookies