Denny Klomp: Gods liefde tonen aan mensen in nood

Denny werkt op de afdeling Communicatie van Zending over Grenzen. Ze wil graag meer mensen betrekken bij het werk van deze hulporganisatie. Vandaag stelden we Denny Klomp een aantal vragen over haar werk en over het doel van de hulporganisatie.

Het werk van Zending over Grenzen is veelzijdig. De organisatie helpt kansarme kinderen, gezinnen en ouderen in Oost-Europa ongeacht etniciteit, geloofsovertuiging of politieke voorkeur op een manier die bij hén past. Via diverse hulpprogramma’s streven ze samen met hen naar een bestaan waarin zij niet langer afhankelijk zijn van hulp van buitenaf.

Wanneer en hoe is jullie organisatie ontstaan?

Onze stichting is in 1973 opgericht, toen nog onder de naam Stichting Vervolgd Christendom, met kantoren in Soest en Naarden. Dit jaar bestaan we dus vijftig jaar! In 1991 zijn we naar onze huidige locatie in Almere verhuisd en een jaar later hebben we onze naam gewijzigd in Zending over Grenzen. In de eerste jaren waren we vooral actief met geheime transporten van Bijbels naar Roemenië en (voormalig) Joegoslavië.

In de loop der jaren hebben we onze werkzaamheden uitgebreid met het ondersteunen van kinderen in kindertehuizen en het inzamelen van hulpgoederen en het transport daarvan. Vervolgens hebben we een kindsponsorprogramma opgezet en hebben we het aantal landen uitgebreid waarin we werkzaam zijn (in 1991 Albanië, Bosnië en Herzegovina en Oekraïne, en vanaf 1995 ook Moldavië en Bulgarije). Inmiddels hebben we naast kindsponsorprogramma ’s ook gezinssponsorprogramma’s en speciale projecten op maat.

Al vijftig jaar hebben veel kansarme mensen dringend onze hulp nodig en dat is op zich niet iets om heel blij van te worden.

Hoewel we dit jaar dus vijftig jaar bestaan, is dat voor ons niet echt een aanleiding voor een groot feest. Al vijftig jaar hebben veel kansarme mensen dringend onze hulp nodig en dat is op zich niet iets om heel blij van te worden.

Wat houdt jullie werk precies in?

Wij zijn een christelijke hulporganisatie, die kansarme mensen in Oost-Europa helpt te overleven en een beter bestaan op te bouwen. Dat ziet er in verschillende situaties voor verschillende doelgroepen anders uit, maar de hulp die we bieden is praktisch én persoonlijk. We werken voornamelijk met lokale medewerkers en vrijwilligers die ter plekke bij mensen langsgaan. Zij kennen de gemeenschappen en weten wat hun worstelingen zijn. En vooral: zij zijn ook op de lange termijn beschikbaar om mensen te ondersteunen en bouwen zo een vertrouwelijke band op met de mensen die ze helpen.

Onze medewerkers gaan op zoek naar plekken waar nood is en ontmoeten zo steeds nieuwe mensen die onze hulp kunnen gebruiken. Als mensen onze hulp willen aannemen, gaan we regelmatig bij hen langs om hulpgoederen te brengen, sociaal-emotionele steun te verlenen en hen te vertellen over de hoop die we vinden in God. We koppelen mensen aan lokale kerken waarmee wij samenwerken als zij daarvoor openstaan, zodat ze opgenomen worden in een breder netwerk waar ze nog meer hulp kunnen krijgen.

‘We koppelen mensen aan lokale kerken waarmee wij samenwerken als zij daarvoor openstaan’

We nemen gezinnen, kinderen en ouderen op in onze sponsorprogramma’s en koppelen hen aan mensen in Nederland die hen financieel willen steunen. Al deze mensen krijgen van ons regelmatig voedselpakketten, kleding, schoenen, hygiënemateriaal, stookhout, schoolmateriaal en meubels. Bovendien krijgen ze uitnodigingen voor onze christelijke bijeenkomsten en kinderen mogen naar onze Zomerkampen en Naschoolse Zorg komen. Daarnaast bieden we vakopleidingen, trainingen, machines, zaaigoedpakketten en andere hulpmiddelen aan om zelfredzaam te worden. We streven ernaar dat mensen na vijf jaar niet meer afhankelijk zijn van onze hulp en uit de armoede kunnen stappen.

Wat is jouw taak binnen Zending over Grenzen?

Ik werk op de afdeling Communicatie als Copywriter en schrijf teksten ter promotie van ons werk. Het doel van deze teksten is om mensen te betrekken bij ons werk, te informeren, een gift over te maken of donateur of sponsor te worden. Iedere maand zetten we een ander projectthema in de spotlight.

Elke maand schrijf ik een nieuwe fondsenwervende brief die we naar een deel van onze achterban sturen, met de vraag of ze een specifiek project willen steunen. Zo vragen we bijvoorbeeld de ene maand steun voor vakopleidingen, de andere maand voor schoolspullen, dan voor stookhout, Zomerkampen, ons Zaaigoedproject, enz. In dezelfde thema’s schrijf ik ook elke maand artikelen en verhalen voor onze digitale nieuwsbrief. Daarnaast schrijf ik verhalen over ons werk die we op onze website publiceren. Ook zijn we actief op social media, waar ik elke week nieuwe posts voor schrijf.

‘Eens per jaar brengen we een mooie glossy uit, met verhalen over ons werk en de landen waarvoor we werken.’

Eens per jaar brengen we een mooie glossy uit, met verhalen over ons werk en de landen waarvoor we werken. Daarvoor interview ik mensen die een link met ons werk hebben en werk dat uit tot verhalen voor dat tijdschrift. Verder schrijf ik teksten voor al ons promotiemateriaal, flyers, folders, brochures en speciale campagnes. Maar ook artikelen en persberichten voor de pers en nieuwssites, waaronder ChristelijkNieuws.nl.

Voor alles wat ik schrijf, verdiep ik me in de verhalen uit het veld, de mensen die we helpen en hetgeen we horen van onze lokale medewerkers in Oost-Europa. Er komen dagelijks veel bijzondere verhalen voorbij en dat maakt dit werk voor mij heel speciaal.

Welke rol speelt de Bijbel in jullie werk?

De Bijbel is de rode draad bij de uitvoering van ons werk en de start van onze organisatie, namelijk het verspreiden van Bijbels in Oost-Europa. Het werk dat we doen, is gebaseerd op wat in de Bijbel staat: onze naaste liefhebben en onze welvaart én de hoop die we in God vinden, met hen delen. Daarbij hopen we natuurlijk dat de mensen die we helpen ook een relatie met God aan willen gaan, maar mensen hoeven niet in God te geloven om hulp van ons te krijgen. We hopen dat we Gods liefde aan mensen in nood kunnen tonen door onze daden.

Wat spreekt jou het meest aan in het werk van jullie organisatie

Zelf ben ik twee keer in Roemenië in een Roma-gemeenschap geweest om vrijwilligerswerk te doen met mensen uit onze kerk. De discriminatie en armoede zo (relatief) dichtbij huis, greep me toen heel erg aan. De hopeloosheid van de situatie rondom Roma-gemeenschappen vond ik frustrerend. Ik merkte dat mensen in Nederland daar meteen een negatief oordeel over hadden en niet begrepen waarom we in ‘dat volk’ gingen investeren.

‘De discriminatie en armoede zo (relatief) dichtbij huis, greep me toen heel erg aan.’

Met name het lot van Roma-kinderen greep mij aan. Zij kunnen er niets aan doen en hebben simpelweg pech dat hun wieg daar stond. Het feit dat Zending over Grenzen investeert in een betere toekomst voor kansarme kinderen en mensen door hen te helpen op weg naar zelfredzaamheid, sprak mij heel erg aan. Dat wij hen echt zíen en hen behandelen als mensen die ook recht hebben op het waarmaken van een droom, vind ik heel mooi. We kunnen de wereld niet veranderen, maar we kunnen wel oorzaken aanpakken en nieuwe kansen bieden op een beter bestaan voor onze broeders en zusters.

Welke nood is op dit moment actueel voor jullie?

We hebben twee moeilijke jaren achter de rug, vanwege de oorlog in Oekraïne. We hebben veel noodhulp geboden, ook aan mensen die normaliter niet in onze hulpprogramma’s opgenomen zijn. Ook de omringende landen hebben we extra gesteund, zoals Moldavië en Roemenië, omdat zij ook heel veel vluchtelingen opgevangen hebben, die hulp nodig hadden.

Nog steeds is de situatie in Oekraïne onzeker en het hele land ligt in puin. Er zijn daar meer gezinnen dan ooit die onze hulp nodig hebben. Daarnaast heeft ook Oost-Europa te maken met inflatie en stijgende prijzen, net als wij. Het verschil is alleen dat deze situatie arme gezinnen nog veel harder treft dan gezinnen die niet in armoede leven. Dus er is meer nood dan ooit en we kunnen alle hulp gebruiken.

Hoe kunnen onze lezers jullie steunen?

Dat kan op verschillende manieren. Allereerst kan iemand natuurlijk bidden voor de mensen in onze veldlanden en voor ons werk. Mensen kunnen financiële steun bieden door via onze site geld te doneren of zich aan te melden om een bepaald project of gezin te sponsoren. www.zendingovergrenzen.nl.

Als mensen het leuk vinden om op de hoogte te blijven van ons werk en te zien waar we hulp bij kunnen gebruiken, kunnen ze zich aanmelden voor onze digitale nieuwsbrief, of ons volgen op onze social media kanalen: Facebook, Instagram, YouTube en LinkedIn.
Wij zijn ook telefonisch 036 – 536 36 15 en per e-mail (info@zendingovergrenzen.nl) beschikbaar voor vragen of informatie.

Auteur: Denny Klomp / redactie christelijknieuws
Foto: Zending over Grenzen
Meer informatie: www.zendingovergrenzen.nl

Christelijk Nieuws
ChristelijkNieuws.nl maakt gebruik van cookies