MENU
Jan Bakker schrijft radicaal boek over hardrock en geloof in God

Jan Bakker schrijft radicaal boek over hardrock en geloof in God

24 feb

Jan Bakker is een groot fan van christelijke (hard)rockmuziek. Ondanks zijn liefde voor deze muziek is hij echter ook erg bezorgd over de ontwikkelingen die hij in deze muziekscene constateert. Aan de ene kant ziet hij dat God de muziek en de teksten van christelijke rockartiesten gebruikt, dat er duizenden jongeren bereikt worden, en dat er radicale keuzes voor God worden gemaakt. Maar Bakker ziet daarnaast ook zorgelijke ontwikkelingen, verschuivingen naar een duistere wereld. Volgens hem laten steeds meer christelijke hardrockers steken vallen. Een radicaal appèl is dringend noodzakelijk.

Kunnen hardrock en het christelijke geloof samengaan? Deze vraag heeft Jan Bakker jarenlang beziggehouden. Zijn nieuwe boek 'Kentering in de christelijke rockmuziek - een profetisch geluid' geeft een eerlijk beeld over de ontwikkelingen binnen de christelijke rockmuziek. Het boek spoort aan tot verandering en een radicale levenshouding.

Rockmuziek wordt niet snel verbonden met geloof in God. Aan de hand van eigen ervaringen met christelijke (hard)rockmuziek, die de schrijver vanaf zijn vijftiende levensjaar volgt, toont Bakker aan dat hardrock en het vereren van God elkaar niet uit hoeven te sluiten. Door middel van een uitvoerige analyse van de ontwikkelingen in de christelijke hardrock roept hij op tot verandering. Met een kritische blik staat hij uitvoerig stil bij allerlei elementen van hardrock, zoals kleding, haardracht en shows.

Door middel van een uitvoerige analyse van
de ontwikkelingen in de christelijke hardrock
roept Bakker op tot verandering.


Bakker: 'We moeten ons eerbaar, loffelijk, betamelijk, ordelijk en onberispelijk gedragen. Hierbij wordt geen enkel gebied of terrein uitgesloten. In elk facet van ons leven moeten wij ons onberispelijk, loffelijk en eerbaar gedragen. Net zoals Jezus deed. Onberispelijk? Ja, wij moeten streven naar de volmaaktheid. 'Wees dus volmaakt, zoals jullie hemelse Vader volmaakt is' (Matteüs 5:48).

En op dit gebied laten steeds meer christelijke hardrockers steken vallen. Over het algemeen volgen christelijke hardrockers hun voorbeelden in seculiere kringen. Zo heeft bijvoorbeeld Stryper op zijn album een nummer van Iron Maiden opgenomen, ‘The Trooper’. Op diverse websites van christelijke rockgroepen staan links naar de meest gruwelijke bands. Bands als Tourniquet ‘sieren’ hun covers met de vreselijkste beelden, zoals doodshoofden, monsters, bloed en ellende. Bij dergelijke bands wordt doorgaans niet meer gezongen, maar geschreeuwd en gegrold. Grommen, schreeuwen en krijsen is iets wat demonen doen en niet de engelen als dienaren en vertegenwoordigers van God. Zij behoren een ander koninkrijk te promoten in woord en gedrag. De shows zijn doorgaans niet langer in overeenstemming met de hemel, maar meer met de hel!'

Weg met de weerspiegelingen van de hel!
We zijn vertegenwoordigers van het Licht.


Bakker is bezorgd over deze ontwikkelingen en schrijft: 'Ik hoop en ik bid dat er een kentering zal komen in de christelijke rockmuziek. Dat men nieuwe hemelse en krachtige klanken zal laten horen: glorieus, waardig en koninklijk. Niet alleen een krachtige inhoud, maar ook een uitstraling die overeenkomt met de inhoud. Weg met de weerspiegelingen van de hel! We zijn vertegenwoordigers van het Licht. Bij de christelijke rockmuziek zijn uiterlijk en inhoud vaak in onbalans. De inhoud is veel minder in overeenstemming met de stijl en de verpakking. De inhoud gaat over een heilige levenswandel met God. Dit zou men Bijbels gezien ook moet uiten in kleding en gedrag. Er is bij christelijke rockconcerten geen sfeer meer van heiligheid, respect, waardigheid en orde, maar een sfeer van eigenvermaak, losbandigheid en schandelijke uitingen van het vlees.'

Wil Bakker met dit boek alles in de rockscene veroordelen? Bakker: 'Nee zeker niet, dit boek is geschreven als een analyse, om te vermanen, om terecht te wijzen, om opnieuw scherpgesteld te kunnen worden en te focussen op God, de beoogde doelgroep en ons allerhoogste doel. Ik geloof dat God ons behoorlijk wat vrijheid geeft. We mogen best een goede show opvoeren en het beste geven wat we kunnen. We mogen slim te werk gaan om de wereld te bereiken. Wat we ons echter moeten beseffen, en met name als christelijke hardrockartiesten, is dat we ons op gevaarlijk gebied begeven. En ik wil ten zeerste benadrukken dat we ervoor moeten waken dat we niet het schandelijke gedrag en vertoon van de wereld en het rijk der duisternis gaan overnemen. Blijf wel Gods licht weerspiegelen in deze duisternis. Niet alleen in je woorden, maar ook in je gedrag en kleding. Wees in alles een voorbeeld. En je kan je best ‘stoer’ kleden. In deze tijd hebben we zoveel mogelijkheden. Wees creatief in positieve zin. Durf anders te zijn. Durf vernieuwend te zijn. Stem je (opnieuw) af op Gods Geest.'

Al wat waar is, al wat eerbaar is, al wat
rechtvaardig is, al wat rein is, al wat lieflijk is,
al wat welluidend is, als er enige deugd is en
als er iets prijzenswaardigs is, bedenk dat.
(Filipenzen 4 vers 8).


Jan Bakker is geboren en getogen op Urk. Zijn vader (Piet Bakker) is jarenlang voorganger geweest van Evangelische gemeente ‘De Morgenster’ op Urk. Zelf is Jan jarenlang zangleider geweest in deze gemeente en is hij dagelijks actief in de financiële sector. Jan is getrouwd met Jolanda, en samen hebben zij vier dochters en drie kleinkinderen.

Kentering in de christelijke rockmuziek - een profetisch geluid
Jan Bakker, 192 pag. paperback A5 ISBN 978-94-640-3363-2; prijs: € 20,50
Verkrijgbaar via de webwinkel Boekscout

Datum: 24 februari 2021
Auteur: Redactie christelijknieuws
Foto: Evelien Fotografie
Website: https://www.boekscout.nl/shop2/boek.php?bid=10718

Dit artikel delen:

Meer nieuws: