Robert toert door de Biblebelt en bezoekt het Van Lodenstein College

De tweede week van de examens is in volle gang. Dat betekent dat verslaggever Robert Jansema weer met zijn microfoon door de Biblebelt toert en verschillende middelbare scholen bezoekt. Deze week was hij te vinden in Kesteren, waar leerlingen hun examen biologie en wiskunde mochten maken. Voor de één appeltje eitje, voor de ander een hoofdpijndossier.

Bekijk hier de videoreportage vanaf het Van Lodenstein College of kijk de aflevering terug van vorige week bij de Pieter Zandt Scholengemeenschap in Kampen.

Reformatorisch Dagblad

Dit is een reportage van het Reformatorisch Dagblad, een landelijke, christelijke krant, opgericht in 1971. Het dagblad onderscheidt zich van andere dagbladen door uitgebreid aandacht te besteden aan christelijk en kerkelijk nieuws. Ook is er relatief veel aandacht voor plaatselijk nieuws. En zo ook op dit YouTube kanaal.
Op dit YouTube kanaal brengt het RD persoonlijke verhalen én achtergrondverhalen bij het nieuws. Maar niet alleen dat want je vindt hier ook series als Scherptediepte, politieke items, human interest stories en muziek. Dat doen ze allemaal vanuit hun christelijk perspectief.

Meer over het Van Lodenstein College

Op vijf locaties wordt dagelijks reformatorisch onderwijs gegeven door enthousiaste docenten, onderwijsondersteuners en iedereen die ons onderwijs mogelijk maakt. Circa 4.000 leerlingen volgen onderwijs op de school, van praktijkonderwijs tot vwo.

Het Van Lodenstein College is een reformatorische school voor voortgezet onderwijs. De Bijbel is als Woord van God onze basis. We onderschrijven de drie Formulieren van Enigheid als samenvatting en belijdenis van de Bijbel. Iedere dag wordt onderwijs gegeven aan onze leerlingen met het grote gebod van Christus uit Markus 12 als uitgangspunt: ‘God liefhebben boven alles en uw naaste als uzelf’.
Dit krijgt vorm door de dagelijkse dagopeningen met open Bijbel en de Bijbelse waarden te verbinden aan de (praktijk)lessen. Op grond van Gods Woord wil onze school een richtingwijzer zijn voor jongeren om uiting te geven aan het eerste deel van het grote gebod. We zien het als een opdracht om leerlingen te wijzen op de noodzaak en de mogelijkheid van wedergeboorte, bekering en geloof. Daarom is het motto van onze school ‘Goed voor nu én later’.

We zien graag dat leerlingen de gaven die ze van God hebben ontvangen – leren ontdekken, ontwikkelen en toepassen. We hechten veel waarde aan de persoonlijke begeleiding van leerlingen, docenten en mentoren en investeren hierin.

Kernwaarden

Het grote gebod van Christus uit Markus 12 is het fundament van ons onderwijs. Wij geven hier concreet invulling aan vanuit de volgende kernwaarden:

Bijbelgetrouw: de Bijbel is als Woord van God de basis van ons onderwijs. De Bijbel is de richtingwijzer van waaruit we ons onderwijs vormgeven.

Eigentijds: onze school is constant in beweging. Zo houden we ons onderwijsaanbod up-to-date zodat we aansluiten bij aanleg, gaven en interesses van onze leerlingen. We werken veel samen met het bedrijfsleven en instellingen; dit krijgt invulling door stages, bedrijfsbezoeken en gastlessen. Zo zijn we bijvoorbeeld ook aangesloten bij het samenwerkingsverband T is for Tech, waarmee we door samenwerking investeren in de technische branche en deze dichtbij onze leerlingen brengen.

Betekenisvol: richting geven aan onze jeugd is betekenisvol werk. Medewerkers op onze school zijn identificatiefiguren en richtingwijzers, ze dragen bij aan de vorming van onze leerlingen. Onze leerlingen worden zo goed mogelijk voorbereidt op hun vervolgopleiding en werk. Daarbij is ontwikkeling van hun talenten belangrijk, zodat leerlingen later ook van betekenis kunnen zijn voor hun omgeving.

Waarom Van Lodenstein?

Onze school is genoemd naar dominee J. van Lodenstein (1620-1677). Hij benadrukte dat leer en leven samen moeten gaan. Dit zien wij als opdracht voor al onze medewerkers en leerlingen: maak wat je leert ook zichtbaar in het leven van elke dag. Dat is goed voor nu én later!

Meer informatie: www.rd.nl
Over de school: www.vanlodenstein.nl
Foto: Videostill RD

Christelijk Nieuws
ChristelijkNieuws.nl maakt gebruik van cookies