Woord en Daad benoemt tweede bestuurder: Jacob Jan Vreugdenhil

De raad van toezicht van Woord en Daad heeft ir. J.J. Vreugdenhil benoemd als tweede bestuurder binnen de raad van bestuur.  Jacob Jan Vreugdenhil is benoemd als bestuurder programma’s. Vreugdenhil richt zicht op de kwaliteit en de impact van programma’s die Woord en Daad samen met haar partners en andere betrokken partijen uitvoert in de landen waar de organisatie actief is.

De huidige directeur-bestuurder, R.F. Molenaar MSc, wordt voorzitter van de raad van bestuur. Haar aandachtsgebieden zijn de ontwikkeling van de interne organisatie, het onderhouden van contacten met de achterban en het vergroten van draagvlak voor internationale samenwerking in Nederland.

Twee personen

‘De uitbreiding van onze raad van bestuur naar twee personen is belangrijk om onze missie om vanuit bijbels perspectief aan duurzame verandering voor mensen in armoede te werken, de komende jaren adequaat te blijven vormgeven,’ aldus dr. G.J. Baan, voorzitter van de raad van toezicht. ‘We zien onze organisatie groeien, mede dankzij trouwe steun vanuit onze achterban. Dat geeft ons de verantwoordelijkheid om een hoge kwaliteit van bestuur en besluitvorming te garanderen. Tegelijk neemt de complexiteit van het werk in het globale zuiden toe en zijn er in de sector van de internationale samenwerking veel ontwikkelingen. Woord en Daad wil hierin slagvaardig en impactvol blijven werken aan haar missie.’

Een robuuster bestuur

De benoeming zorgt voor een robuuster bestuur, meent Molenaar. ‘Ik ben blij met deze versterking. We hebben net ons 50-jarig jubileum gevierd en met veel dankbaarheid teruggekeken. Zolang er nog mensen in armoede leven is onze missie echter nog niet voltooid. Met een tweehoofdige raad van bestuur zetten we in op een toekomstbestendige organisatie. Zo kunnen we in een onrustige wereld vanuit barmhartigheid en gerechtigheid blijven werken aan duurzame verandering in zowel het Zuiden als het Noorden.’

Strategische rollen

Jacob Jan Vreugdenhil studeerde tropisch landgebruik in Wageningen. Daarna volgde een periode in Oost-Afrika, waar hij uitgezonden was door de Gereformeerde Zendingsbond en werkzaam was bij een lokale partnerorganisatie. In 2013 keerde hij met zijn gezin terug naar Nederland en trad in dienst bij Woord en Daad. Hij werd verantwoordelijk voor het opzetten van het programma Duurzaam Water. In de afgelopen tien jaar heeft hij verschillende strategische rollen binnen de organisatie vervuld. Vreugdenhil: ‘Als bestuurder programma’s wil ik me graag inzetten om de organisatie Woord en Daad goed te positioneren in de complexe uitdagingen die wereldwijd spelen. Door de jaren heen heb ik de veelkleurigheid en de kracht van ons christelijke partnernetwerk ervaren. Het motiveert mij enorm om samen met hen, gevoed door het geloof dat ons verbindt, naar oplossingen te zoeken en kansen te creëren in levens van de meest kwetsbaren.’

Auteur: Marlies Moret
Web: www.woordendaad.nl
Beeld: Woord en Daad

Christelijk Nieuws
ChristelijkNieuws.nl maakt gebruik van cookies