Naam
Omschrijving
Plaats
Website
Sichting Van hart tot hart
De verkondiging van de blijde boodschap (Het evangelie van Jezus Christus)
Enschede