Naam
Omschrijving
Plaats
Website
Stichting Joris/Onesiforus
We willen de tieners en kinderen leren ook een ‘Onesiforus’ te zijn in hun eigen omgeving.
Apeldoorn