Naam
Omschrijving
Plaats
Website
Evangelische Pinkstergemeente
De Ontmoeting
Assen